Kurs formacyjny dla kadry kierowniczej dzieł Zakonu w Europie

Około 20 współpracowników Zakonu sprawujących funkcje kierownicze, którym towarzyszą współbracia z prowincji europejskich, spotkało się w Grenadzie, w dn. 16-19 stycznia 2017 r., by przejść wspólnie śladami św. Jana Bożego.

W swoim przemówieniu otwierającym spotkanie, Przełożony Generalny br. Jesśs Etayo, zachęcił uczestników, którzy zajmują stanowiska najwyższego szczebla, by dokładali wszelkich starań, aby misja szpitalnictwa, która jest podstawą charyzmatu naszego Zakonu, była zawsze żywa w naszych dziełach, aby styl naszego zarządzania był spójny z naszymi wartościami.

Właśnie wierność charyzmatowi jest głównym tematem tego kursu formacyjnego, który koncentruje się przede wszystkim na dziedzictwie św. Jana Bożego, założyciela, lidera a także innowatora.

Druga część kursu odbędzie się w Rzymie, w listopadzie tego roku. Głównym jej tematem będzie zarządzanie w duchu charyzmatu. 

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page