Spotkania online Regionu Europy

 

Po wakacyjnej przerwie, europejskie grupy robocze i biuro Zakonu w Brukseli wznowiły swoją działalność.

Pomimo trudności związanych z obecną fazą pandemii i niemożności zorganizowania spotkań z osobistym udziałem uczestników, bariery językowe i geograficzne zostały pokonane dzięki dobrej woli i odpowiedniemu wykorzystaniu nowych technologii.

We wtorek, 15 września, odbyło się pierwsze wielojęzyczne spotkanie zorganizowane za pośrednictwem platformy ZOOM, które dotyczyło europejskiej grupy roboczej ds. zdrowia psychicznego. Oczywiście wśród zagadnień poruszanych podczas sesji cyfrowej, pierwszoplanowe znaczenie miał wpływ pandemii na opiekę psychiatryczną prowadzoną przez Zakonu Szpitalny. Do głównych zgłaszanych problemów należy konieczność zapewnienia pacjentom ciągłości opieki, pomimo ograniczeń i rygorystycznych środków bezpieczeństwa oraz przypadki depresji w wyniku utraty lub braku pracy. Następnie grupa przeanalizowała problemy, uznane na spotkaniu na początku roku jako priorytetowe obszary pracy: walka z uzależnieniem, zdrowie psychiczne w miejscu pracy, ciągłość opieki, walka ze stygmatyzacją oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego. W związku z tym podjęto decyzję o zorganizowaniu specjalnej sesji poświęconej programowi „Mental Health First” (ochrona zdrowia psychicznego w miejscu pracy), która będzie koordynowany przez współpracowników szpitala psychiatrycznego Zakonu w Dublinie i będzie otwarta dla innych specjalistów psychiatrii z prowincji europejskich.

18 września odbyło się, również za pośrednictwem platformy Zoom, spotkanie referentów Prowincji Europejskich odpowiedzialnych za współpracę z biurem Hospitality Europe w Brukseli. Spotkanie to umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi projektami UE realizowanymi w prowincjach oraz z przyszłymi inicjatywami będącymi w trakcie przygotowywania, w oczekiwaniu na publikację nowych zaproszeń do składania wniosków. Również w tym przypadku, pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się i w bezpośrednich spotkaniach, projekty z udziałem ośrodków Zakonu były kontynuowane zdalnie, wykorzystując możliwości współpracy wirtualnej, pozwalającej być w stałym kontakcie z różnymi krajami europejskimi.

Pan Galasso był także moderatorem podczas debaty nt. konsekwencji kryzysu związanego z koronawirusem w dziełach integracji społecznej dla grup najbardziej narażonych, w której uczestniczył również przewodniczący grupy roboczej Zakonu ds. społeczno-opiekuńczych.

Br. Joaquim Erra wziął udział w obu spotkaniach i zachęcał uczestników do stawienia czoła nadchodzącym miesiącom z odwagą. Czas ten, choć charakteryzuje się niepewnością, może stanowić początek nowego sposobu pracy w sieci w Regionie Europy Zakonu Szpitalnego.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page