Translacja relikwii św. Jana Bożego

28 listopada

   

Dzisiajwspominamy przeniesienie relikwii św. Jana Bożego z kościoła “Nuestra Seńora dela Victoria” [Matki Bożej Zwycięskiej] do kościoładawnego szpitala w Grenadzie, które miało miejsce 28 listopada 1664 r. Jan Bożyzmarł 8 marca 1550 r., w Grenadzie, w domu znanej rodziny Los Pisa, któraopiekowała się nim i pomagała mu w jego ostatnich chwilach ziemskiego życia. Pouroczystym pogrzebie z udziałem wszystkich władz cywilnych i duchownych oraz mieszkańcówcałego miasta, jego szczątki zostały złożone w kaplicy Los Pisa, w Kościele"Nuestra Seńora de la Victoria" należącego do Zgromadzenia Braci Najmniejszychśw. Franciszka z Paoli. W 1664 r., Przełożony Generalny ZakonuBonifratrów, Hiszpan, br. Fernando de Estrella, odwiedzając ProwincjęAndaluzyjską wystosował prośbę skierowaną do br. Francisco Navarro, ówczesnegoGenerała Minimitów, o przeniesienie ciała Jana Bożego. Otrzymawszy zgodę, O. Estrellarozpoczął starania o jak najszybsze pozwolenie Stolicy Świętej. Biskup Grenady, José de Argaez, któryzostał mianowany przez Watykan sędzią apostolskim w tej sprawie, zezwolił naprzeniesienie i zdecydował, że nastąpi to 28 listopada, o godzinie 18.00. Wchwili otwarcia skrzyni, w której znajdowały się święte szczątki,rozprzestrzenił się po całej Kaplicy Los Pisa słodki zapach, który poczuliwszyscy obecni. Kronikarz napisał, że był to zapach wielu heroicznych dzieł,jakich dokonał Jan Boży, dla wszystkich potrzebujących.  

Copyright © 2020 Fatebenefratelli