Zebranie Definitorium Generalnego

 

Miesiąc po zakończeniu Kapituły Generalnej, przez cały bieżący tydzień (18- 22 marca), w Kurii Generalnej odbywa się zebranie nowego DefinitoriumGeneralnego z ustępującym Zarządem.

Najważniejsze punkty spotkania, to przede wszystkim analiza dokumentukapitulnego i kierunków działania oraz, oczywiście, przygotowanie planu nowegosześciolecia. W szczególności każdy ustępujący Radny Generalny i odpowiedzialnyBiura Misji przedstawia aspekty, które uważa za istotne w nowym sześcioleciu, atakże omawia to, co zostało zrealizowane. Członkowie nowej Rady mają możliwośćzadawania pytań i prosić o wyjaśnienia lub szersze informacje w optycenadchodzącego sześciolecia, szczególnie w odniesieniu do obszaruodpowiedzialności, który zostanie im powierzony.

Następnie zostaną przeanalizowane inne bardzo ważne kwestie dotyczące życiaZakonu, takie jak generalne wizyty kanoniczne, spotkania wyższych przełożonych,kurs przygotowujący do profesji uroczystej, konferencje regionalne, kapitułyprowincjalne i na zakończenie kolejna Kapituła Generalna, która odbędzie się w2025 roku.

Spotkanie jest także okazją do podziękowania i pożegnania Braci, którzybyli członkami poprzedniej Rady, i którzy przygotowują się teraz do opuszczeniaRzymu, aby powrócić do swoich prowincji, a także do powitania nowych członkówRady Generalnej, którzy rozpoczynaj ten nowy etap w życiu Zakonu, który będziebez wątpienia bardzo intensywny i wymagający.

 

 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli