Prezentacja projektu nowicjatu europejskiego

 

W zeszły poniedziałek, 8 kwietnia, w Rzymie, w siedzibie KuriiGeneralnej, podczas spotkania Regionu Europy, odbyła się prezentacja projektunowicjatu europejskiego dla wszystkich Przełożonych Prowincjalnych z Europy.

Wspólnota formacyjna nowicjatu europejskiego w składzie br. Luis Marzo(Hiszpania) magister nowicjatu, br. Angelo Sala (Włochy), br. TymoteuszHołozubiec (Polska) i br. Damian Horvath (Węgry), w towarzystwie br. BenignoRamos (byłego odpowiedzialnego za formację w Kurii Generalnej) spotykają sięokresowo od października 2018 r. do chwili obecnej, aby opracować projekt życiawspólnotowego, projekt formacyjny nowicjatu, a także, aby zaplanować pewneaspekty ekonomiczne i praktyczne niezbędne do uruchomienia domu w Brescii (weWłoszech), w którym będzie się mieścił Nowicjat.

Formacja jest jednym z podstawowych filarów, na którym opiera się naszeżycie, jako braci św. Jana Bożego. Jest to najbardziej skuteczny sposób narozwój osobisty, udzielenie odpowiedzi na wymagania dzisiejszego życiazakonnego, na interioryzację tożsamości zakonnej oraz wzmocnienie naszejtożsamości szpitalnej.

Jesteśmy równieżprzekonani, że ten międzyprowincjalny dom formacyjny, będzie okazją do poznaniaróżnorodności i bogactwa stylów życia zakonnego różnych prowincji Europy. Chcemy,aby był to solidny i elastyczny projekt, który będzie uwzględniał indywidualnepotrzeby kandydatów, aby pomóc im rozeznać i umocnić ich powołanie.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które pojawiają się w związku z tym projektem,takie jak problem znajomości języka czy różnice kulturowe. Aby przezwyciężyć teproblemy, uważamy, że odpowiednie przygotowanie formowanych i nauka miejscowegojęzyka ułatwi dynamikę grupy, integrację i lepsze przyswojenie treści programu.

Młodzi, formowani w międzyprowincjalnymśrodowisku, będą z większą łatwością dzielić się i współpracować z braćmi zinnych prowincji, co pomoże w realizowaniu wspólnego, a nie tylko prowincjonalnego,rozeznania Zakonu w Europie odnośnie przyszłości.

Sukces tego projektu zależy od wsparcia ze strony zarządu prowincji,jakości i ciągłości programów, zaufania do formatorów i odpowiedniego, spersonalizowanegotowarzyszenia kandydatom. Uważamy, że nowicjat europejski będzie w stanieprzekazać bardziej uniwersalny i międzykulturowy wymiar formacji Zakonu. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli