Komisja Europy

Spotkanie w Rzymie

 

W poniedziałek 8 i we wtorek 9 kwietnia, na pierwszymposiedzeniu w bieżącym roku, zebrali się w Kurii Generalnej członkowie KomisjiEuropy. Spotkanie to, zwołane krótko po Kapitule Generalnej, która odbyła sięna przełomie stycznia i lutego, jest punktem wyjścia do pracy, jaką Zakon będzierealizował w Europie w nowym sześcioleciu 2019-2025. Dwóch nowych RadnychGeneralnych odpowiedzialnych za prowincje europejskie weszło w skład Komisji,są to: br. Joaquim Erra Mas (Przewodniczący Komisji) i br. José Augusto GasparLouro.

W trakcie spotkania członkowie Komisji omówili różnetematy związane z animacją i działaniami strategicznymi Regionu Europy:programy na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpraca międzybiurami odpowiedzialnymi za komunikację społeczną w prowincjach, utworzenienowicjatu europejskiego, grupy robocze w obszarze bioetyki, duszpasterstwapowołań, duszpasterstwa służby zdrowia oraz inne projekty wspierane przez biuroHospitality Europe w Brukseli.

Przewodniczącybr. Joaquim Erra omówił również głównepostanowienia i kierunki działań przyjęte przez Kapitułę Generalną, którychcelem jest rozwój procesu regionalizacji Zakonu i wzmocnienie współpracy międzybraćmi i świeckimi.

Komisja spotka się ponownie jesienią, tuż po zakończeniuSpotkania Wyższych Przełożonych. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli