Nowy projekt BE WATER

   

W miesiącachletnich, we współpracy z biurem Hospitality Europe, opracowano nowy projekt, któryjest finansowany w ramach programu Erasmus+ strategicznego partnerstwa wsystemie kształcenia. Projekt nosi tytuł: „Projekt międzydyscyplinarny  wspierania doświadczeń kształcenia z WODĄ woparciu o aspekt integracyjny i włączający dla uczniów z niepełnosprawnościąintelektualną” (w j. angielskim „Transdisiplinar projekt based on BuildingExperiencies on WATER through an educational and inclusive approach forstudents with intellectual disabilities” - skrót BE WATER).

Partnerstwoprzewidziane jest na dwa lata (2019-2021) i otrzyma wsparcie z UE w wysokości194.478 euro.

Celem projektu jest promocja międzydyscyplinarnego systemu lekcjiw alternatywnym miejscu, innym niż tradycyjna klasa - tzn. z i w wodzie (basen) - polepszenie procesu nauczania uczniów zniepełnosprawnością intelektualną a równocześnie wspieranie większejsamodzielności i jakości życia.

Podobny projekt pedagogiczny jest prowadzony już od kilku lat wośrodku zakonnym Fundatión Institutio San José w Madrycie, który będziekoordynował projekt BEWATER. To doświadczenie pokazało, że zmiana sposobulekcji (między szkolną klasą a basenem) nie tylko wspiera zdolność uczenia sięuczniów z niepełnosprawnościami, lecz również wspomaga samopoczucie w trakcie ipo zajęciach edukacyjnych.

Ośrodki, które biorą udział w projekcie to: Fundatión InstitutioSan José (Madryt/Hiszpania), Saint John of God Services (Dublin/Irlandia) iośrodek sióstr szpitalnych w Funchal (Portugalia).

W projekcie udział weźmie 70 uczniów z niepełnosprawnościąintelektualną  w wieku od 3 do 21 lat,jak również personel opiekuńczy trzech ośrodków. Partnerzy opracują podręcznikdla pedagogów i wskazówki dla uczniów i ośrodków opiekuńczych, które chciałybyeksperymentować z tą innowacyjną metodą uczenia się w basenach.

Wideo i komputerowo wspieranetreści powinny zapewnić rozpoznawalność projektu i rozpowszechnienieopracowanej pomocy.

Projekt BE WATR  jestwspierany finansowo przez Komisję Europejską.Tapublikacja jest wyrażeniem zdania autora. Komisja nie ponosi żadnejodpowiedzialności za zawarte w informacji treści. 

Copyright © 2021 Fatebenefratelli