Błogosławieni bonifraterscy męczennicy hiszpańscy

25 października

   

W dniu dzisiejszym wspominamy błogosławionych BraulioMaria Corres, Federico Rubio i 69 towarzyszy, beatyfikowanych w Rzymie 25października 1992 oraz błogosławionego Maurizio Ińiguez de Heredia i 23towarzyszy beatyfikowanych w Tarragonie (Hiszpania) w dniu 13 października2013. Tych 95 braci różnej narodowości, należących do Zakonu Szpitalnego św.Jana Bożego, prowadziło swój apostolat w różnych częściach Hiszpanii. Zostalioni wszyscy zamordowani w latach czerwonego terroru 1936-1937.

W 2014 roku, Kongregacja ds. KultuBożego i Dyscypliny Sakramentów poleciła, aby w jednym dniu byli wspominaniwszyscy ci nasi współbracia, którzy stali się ofiarami prześladowań religijnychw Hiszpanii z powodu ich świadectwa wiary i poświęcenia szpitalniczego.

Świadomi zagrożenia, które każdegodnia stawało się coraz bardziej realne, nasi heroiczni współbracia pozostali wswoich dziełach, wierni złożonym ślubom zakonnym, w szczególności ślubowiszpitalnictwa, opiekując się nieprzerwanie chorymi psychicznie i fizycznie.Zostali zamordowani z powodu wyznawanej wiary i prowadzonej misji miłosierdziana rzecz chorych, potrzebujących i ubogich. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli