Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Spotkanie Regionalne Braci

   

4 - 8 listopada 2019

 

Kontynuowane są działania związane z procesemzjednoczenia prowincji Ameryki Łacińskiej, co nastąpi w przyszłym roku (2020). Ponieważkonieczne jest także odpowiednie dostosowanie stylu życia konsekrowanego wRegionie, bracia spotkali się w Sao Paulo (Brazylia), aby prowadzić dalszeprace w tym zakresie, zgodnie z kierunkami działań wyznaczonymi na KapituleRegionalnej w 2018 roku.

 

Wśród wyznaczonych pięciu kierunkówdziałań znajduje się także duchowość: został zaprezentowany braciom nowy sposóbodnowy relacji z Bogiem i spotkania z samym sobą, a także spotkania zestworzeniem, zgodnie z tym, do czego zachęcał nas papież Franciszek, mówiąc o"Wspólnym Domu". Sesje prowadził o. Víctor Ricardo Moreno, który przedstawił“Oración Centrante” - sposób modlitwyz wykorzystaniem psalmów, prowadzący do większej świadomości w tym zakresie.

 

Podczas tych dni braciom towarzyszyła takżepani Adriana Escudero z PlanPasar,która pomagała im w tworzeniu osobistego projektu życia. W spotkaniuuczestniczyło 78 braci ze wszystkich prowincji i delegatur. Obecny był równieżbr. José Augusto Gaspar, Radny Generalny odpowiedzialny za Region Ameryki. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli