Prowincja Koreańska

Zakończenie Generalnej Wizytacji Kanonicznej

   

20 listopada odbyła sięceremonia zakończenia generalnej wizytacji kanonicznej w Prowincji Koreańskiejśw. Daeguna, w której udział wzięli Przełożony Generalny br. Jesus Etayo i br.Binish Thomas Mulackal, dyrektor Apteki Watykańskiej. Prowincja Koreańskaobejmuje także Delegaturę Prowincjalną Japonii i Ośrodek w Yanji (Chiny).

Zakończenie wizytacjizostało podzielone na dwie części. Po pierwszej części, przeznaczonej tylko dlabraci, która trwała całe przedpołudnie, wizytator br. Vincent Kochamkunnelprzedstawił sprawozdanie dot. życia braci, życia duchowego, wspólnotowego,formacji i zarządu prowincji. Podczas drugiej część zorganizowanej po południu,w której uczestniczyli zarówno bracia jak i współpracownicy, wizytatorprzedstawił sprawozdanie na temat misji Prowincji. Po obu sprawozdaniach byłprzewidziany czas na dyskusję, a po każdej z nich, Przełożony Generalny br.Jezus Etayo skierował swoje przesłanie do zgromadzonych, w którym podkreślałznaczenie trzech filarów życia zakonnego, którymi są życie duchowe, życiewspólnotowe oraz misja. Mówił także o potrzebie rozeznania, w naszym życiu istrukturach Prowincji, opartym na przesłaniu Papieża do ostatniej KapitułyGeneralnej, dotyczącym między innymi troski o stworzenie oraz o najsłabszych inajbardziej potrzebujących ludzi.

Wizytacja kanoniczna wProwincji rozpoczęła się 15 października, a zakończyła 20 listopada 2019 r. Msząśw., w której udział wzięli bracia, współpracownicy i chorzyi podopieczni. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli