Prowincja Wietnamska

Uroczystość pierwszej profesji zakonnej

 

W dniu 7 grudnia, podczas Mszy św. w kaplicy KuriiProwincjalnej p.w. Matki BożejOblubienicy Ducha Świętego, na ręce Prowincjała, br. Josepha Vuong HoaiDuc, reprezentującego Przełożonego Generalnego br. Jesúsa Etayo, nowicjuszMartino Dam Vu Hai złożył swoje pierwsze śluby czasowe. Wcześniej br. Martinoukończył regionalny program formacyjny na Filipinach.


Mszę św. odprawił o. Anthony Nguyen Chan Hong, auczestniczyli w niej liczni współbracia, goście, członkowie rodziny, darczyńcy iwspółpracownicy. Celebrans podziękował Panu za nowe powołania, którymi hojnie obdarzaProwincję, a poprzez nią cały Zakon. Przypominając postać św. Ambrożego, modliłsię za jego wstawiennictwem, prosząc aby br. Martino naśladował przykładświętego, którego wspomnienie przypadało właśnie w ten dzień.


Poprzez złożone śluby br. Martino będzie jeszcze bardziejzjednoczony z Panem, Kościołem i Zakonem, a naśladując Chrystusa w służbie bliźnim,w szczególności ludziom cierpiącym i potrzebującym, będzie głosił Dobrą Nowinę,poprzez pokorną, cierpliwą i odpowiedzialną posługę, pełną szacunku iwierności dla osoby, pełną zrozumienia, życzliwości i wyrzeczenia, zgodniez naszymi Konstytucjami.


Śluby naszego współbrata są piękną odpowiedzią nawezwanie Pana. Niech br. Martino zawsze kroczy Bożą drogą, wierny przyjętemuzobowiązaniu. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli