Prezentacja modelu opieki psychiatrycznej Zakonu

w Parlamencie Europejskim

   

W środę, 22stycznia, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyło się spotkanieprezentacyjne, dotyczące modelu pierwszej pomocy w zakresie zdrowiapsychicznego (Mental Health First Aid), opracowanego i propagowanegoprzez specjalistów Zakonu Szpitalnego w Irlandii.

W obecności i podpatronatem pierwszego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego MaireadaMcGuinnessa, dr Donal Scanlan przedstawił program opieki szpitala psychiatrycznegośw. Jana Bożego w Dublinie, szczegółowo omawiając formy pierwszej pomocy iwsparcia psychologicznego w miejscu pracy, pozwalające na szybkie rozpoznanie ireakcję w przypadku wystąpienia problemów psychicznych, stresu i wypaleniazawodowego pracowników.

Zespół MentalHealth First Aid z dublińskiego szpitala psychiatrycznego składa się zokoło 40 specjalistów, jest punktem odniesienia dla innych tego typu placówek wkraju i dotychczas przeszkolił już ponad 7000 pracowników z całej Irlandii.Specjaliści z naszego zespołu zostali również poproszeni o zorganizowanie podobnegoprogramu szkoleniowego, dotyczącego wczesnego rozpoznawania i zarządzaniaproblemami zdrowia psychicznego w miejscu pracy, również w samym ParlamencieEuropejskim, w którym pracuje około 7500 osób.

Opróczzaznajomienia słuchaczy z najnowszymi problemami zdrowia psychicznego,inicjatywa będzie również służyć zmniejszaniu piętna w stosunku donajczęstszych chorób psychicznych i propagowania najlepszych praktyk w celuułatwiania współpracy i poprawy atmosfery w miejscu pracy.

Spotkanie wParlamencie Europejskim jest kontynuacją inicjatyw podejmowanych w ostatnichlatach w UE przez biuro Hospitality Europe, w szczególności wiąże się zpilotażowym projektem dotyczącym zapobiegania agresywnym zachowaniom pacjentówpsychiatrycznych, który otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1 milionaeuro. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli