Błogosławiony Józef Eulalio Valdés

Uroczystość 200 rocznicy urodzin (1820-2020)

 

Przykład Świętości i Odnowionego Szpitalnictwa

 

Jego święto przypada 12 lutego

 

 

Józef Eulalio - przykładny zakonnik

Błogosławiony Józef Eulalio Valdés był zaangażowanym iwytrwałym bonifratrem. Pan znalazł go na wyznaczonym miejscu, troszczącego sięo chorych, dlatego nazwał go „sługą dobrym i wiernym” i otworzył mu drzwi nieba.Kościół beatyfikował go 29 listopada 2008 r. i zachęca nas do naśladowania jegoprzykładu.

My, Bracia św. Jana Bożego i Kościół na Kubie, azwłaszcza wszyscy mieszkańcy Camagüey, otrzymaliśmy wiele darów, w tym darświętości ojca Eulalio, urzeczywistnionej i wyrażonej w szpitalnictwie (por. 1Kor.1, 3-9). Dziękujemy Bogu za ten wielki dar, tutaj, w mieście Camagüey, wktórym ojciec Eulalio mieszkał i dawał świadectwo miłosiernej miłości Pana.

 

Świadectwa

Po jego śmierci, wielu świadków mówiło o świętości o.Eulalio w następujący sposób:

„przybył do drzwi hospicjum sam, bezimiennie; w chwiliśmierci został nazwany: ojcem ubogich”;

przez długi czas był duszą szpitala;

spędził życie pomagając chorym; jedną ręką dawał chleb,drugą dodawał ducha;

jego wspomnienie jest wciąż żywe.

Przez 54 lata oddawał się nieustannej, pełnej poświęceniasłużbie chorym i ubogim. Jego działalności pielęgniarskiej, poprzez pokorną iserdeczną duchowość, zawsze towarzyszyła wielka troska o integralną opiekę nad całąosobą.

 

Zmarł 7 marca 1889 r., podziwiany i opłakiwany przezwszystkich. Jego pogrzeb był znakiem aklamacji jego świętości, wyrazem, żewłaśnie wstępuje do nieba.

 

Papież Benedykt XVI, 16 grudnia 2006 r., uznał, że SługaBoży w heroiczny sposób praktykował cnoty teologalne, kardynalne i pokrewne. A wdniu 29 listopada 2008 r., w mieście Camagüey, został ogłoszony błogosławionym.

 

Żył Ewangelią miłosierdzia

Błogosławiony Józef Eulalio to dar, przykład, wspaniaływzór praktykowania szpitalnictwa. Błogosławiony Eulalio jest jednym z tychnormalnych świętych, który pokazał nam, że świętość nie jest czymśnadzwyczajnym, przywilejem nielicznych, i że można do niej dojść zwykłą drogą, wykonującrzeczy codzienne w sposób niezwykły.

 

Błogosławiony Eulalio głosił poprzez swoje życie pięknąEwangelię: miłosierdzie, szpitalnictwo, służba chorym, dzieło pomocy: nakarmić,napoić, odwiedzać chorych, leczyć, kochać. Jego życie było obrazem ewangelicznychbłogosławieństw (Mt 5); przypowieści o Dobrym Samarytaninie (Łk 10); przypowieścio sądzie ostatecznym: „przyjdź dobry i wierny sługo, wejdź i ciesz się,ponieważ byłem głodny, spragniony, byłem chory ... a dałeś mi jeść, pić,odwiedziłeś mnie …” (Mt. 35).

 

Błogosławiony Eulalio jest częścią „cudownego ogrodu”świętości Kościoła, jest dumą dla nas, szpitalników, ponieważ jego życie, jegoprzykład konsekracji zakonnej, sposób przebywania z chorymi w trudnych czasachkryzysu i zmian, winno być dla nas nową wiosną w tym szczególnym momencie społecznymi kościelnym, w którym właśnie żyjemy.

 

Powołani do bycia świętymi

Niech jego przykład zachęci nas w nadprzyrodzony sposób,do praktykowania szpitalnictwa w trudnych czasach, jak to czynił błogosławionyEulalio; niech pociągnie nas urok świętości, do której winien dążyć każdy znas. Wszyscy bowiem jesteśmy powołani, do bycia świętymi, by być częścią tęczyświętych, gdzie każdy świeci innym światłem, ale każdy odzwierciedla światłoświętości Boga. Promień światła naszego błogosławionego nazywa sięmiłosierdzie, nazywa się szpitalnictwo; jest to silne, jasne światło w tej tęczyświętości.

 

Oto nasz życiowy projekt - być świętymi. Śmiało, odwagi!Zacznijmy uczęszczać na Uniwersytet Ducha Świętego; nauczymy się podstawowychrzeczy. Uczęszczajmy do szkoły świętych naszego błogosławionego brata Eulalio –znajdziemy tam wzór, bliski nam przykład do naśladowania. Nie odkładajmy tegona jutro. Teraz pociąg świętości przejeżdża przed nami; wsiądźmy do wagonuszpitalnictwa, dowiezie nas on do wspaniałego celu.

 

+José L. REDRADO, O.H. 

 

 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli