Obchody Roku Jubileuszowego św. Ryszarda Pampuri

Zamknięcie prowincjalnej wizytacji kanonicznej Prowincji Lombardzko-Weneckiej

   

W niedzielę 16 lutego, wTrivolzio, odbyło się zamknięcie prowincjalnej wizytacji kanonicznej Prowincji Lombardzko-Weneckiej.Przy tej okazji Prowincja świętowała także Rok Jubileuszowy św. RyszardaPampuri, który został otwarty przez biskupa Pawii 1 maja 2019 r., a zostaniezamknięty 1 maja 2020 r.

Najważniejszym momentem obchodówbyła uroczysta Eucharystia odprawiona w parafii w Trivolzio, gdzie spoczywająszczątki naszego Świętego. Mszy św. przewodniczył Przełożony Generalny, br.Jesús Etayo, a koncelebrowali Prowincjał br. Massimo Villa oraz liczna grupakapłanów z Prowincji i parafii. W uroczystości uczestniczyło również dużo bracii współpracowników z Prowincji, parafianie, pielgrzymi oraz wiele innych osób.

Podczas wygłoszonej homilii,Przełożony Generalny podziękował wszystkim za obecność, a  członkom rodziny św. Jana Bożego z ProwincjiLombardzko-Weneckiej, burmistrzowi i proboszczowi parafii Trivolzio wyraziłswoją wdzięczność za serdeczne przyjęcie i gościnę.

Następnie przypomniał, że Rok Jubileuszowy jest czasem łaski i miłosierdzia, udzielanego przezKościół grupie wiernych diecezji, Instytutu zakonnego lub kościoła lokalnego najakiś konkretny czas. W tym przypadku z prośbą do Stolicy Apostolskiej oustanowienie roku jubileuszowego wystąpił biskup Pawii J.E. bp. CorradoSanguineti wraz z proboszczem Trivolzio, do której dołączył się nasz Zakon poprzezProwincję Lombardzko-Wenecka. Penitencjaria Apostolska odpowiedziała na prośbęDekretem z 27 października 2018, udzielając odpustu zupełnego pod tzw.zwykłymi warunkami, czyli przystąpienia do spowiedzi, przyjęcia Komunii Święteji modlitwy w intencji Ojca Świętego. Odpust ten mogą uzyskać wszyscy wierni,którzy w czasie Roku Jubileuszowego od 1 maja 2019 do 1 maja 2020 r., wezmąudział w uroczystościach jubileuszowych i odwiedzą grób Świętego.

Dla Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego,Rok Jubileuszowy jest czasem szczególnej łaski, pozwalającym poznać lepiejnaszego Świętego Współbrata, będącego wspaniałym wzorem szpitalnictwa, prostotyi spójności; jest to przykład, który zaskakuje nas swoją młodością, aktywnościąi sposobem na przekształcenie małych rzeczy w wielkie, kiedy są one czynione zogromną miłością.

Św. Ryszard Pampuri - mówił dalej Przełożony Generalny – może być nazwanym „świętym szpitalnictwa”. Przede wszystkim był onszpitalnikiem w sensie ewangelicznym. Żył miłością i miłosierdziem Bożym, zgodnieze swoją formacją zakonną. To sprawiło, że przez cały czas umiał ukierunkowywaćswoje życie na służbę Bogu i Jego Królestwu, poprzez proste i pokorne, alejednocześnie całkowite poświęcenie się chorym i potrzebującym. Wiedział, jakkroczyć drogą do świętości prostodusznie i w cichości w każdej chwili swojegożycia, dając nam wszystkim wzór świętości w codziennym życiu. Czynił to, gdybył młodym studentem, kontynuował jako lekarz w Morimondo, najpełniej wyrażałto jako brat św. Jana Bożego, tam gdzie posyłali go przełożeni. Jego sercepromieniowało szpitalnictwem w taki sposób, że dzięki jego wiedzy medycznej idobroci, coraz więcej ludzi gromadziło się wokół niego.

Na koniec Eucharystii br. MassimoVilla podziękował br. Jesús Etayo, br. Pascalowi Ahodegnon, Radnemu Generalnemui br. Dario Vermi, Przeorowi Kurii Generalnej, za ich obecność i uczestnictwo wtym tak bardzo ważnym dniu. W szczególności podziękował św. Ryszardowi Pampuriza jego opiekę w trakcie kończącej się już wizytacji kanonicznej i powierzył wręce Świętego życie i przyszłości Prowincji.

Po Eucharystii i odmówieniumodlitwy do św. Ryszarda Pampuri, przygotowanej specjalnie na ten RokJubileuszowy, wierni długo modlili sięza wstawiennictwem naszego Świętego, którego szczątki spoczywają wkaplicy parafialnej.

Ceremonia zamknięcia WizytacjiKanonicznej zakończyła się w bonifraterskim Domu Opieki św. Ryszarda Pampuri,braterskim posiłkiem licznie zgromadzonych braci, sióstr i współpracowników,przybyłych do Trivolzio ze wszystkich wspólnot i dzieł Prowincji. 

Copyright © 2022 Fatebenefratelli