Bonifratrzy wśród pionierów w Europie

Szpital w Straubingu uczestniczy w tworzeniu nowego kierunku studiów w zakresie bezpieczeństwa pacjentów

   

Szacuje się, że co roku w szpitalach w Niemczech ma miejsce 60.000 zgonów zpowodu błędów medycznych, których można było uniknąć. Z tego powodu, pod koniec2020 roku, Uniwersytet techniczny wMonachium (TUM) po raz pierwszy utworzy studia podyplomowe w zakresiebezpieczeństwa pacjentów. W Europie TUM jest drugą uczelnią po Imperial College London, który oferujetaki kierunek. Oprócz uniwersyteckiego szpitala „Rechts der Isar” w Monachium,w projekcie uczestniczyć będzie także bonifraterski szpital ze Straubinga zewzględu na wzorcowe środki bezpieczeństwa dla pacjentów wdrożone w tymszpitalu.

KNOW-HOW Z USA

„W holdingu skupiającym szpitale Prowincji Bawarskiej, anestezjolog drRobert van Arkel od dawna poświęca się całkowicie tematyce bezpieczeństwapacjentów” - powiedział dyrektor generalny holdingu pan Christian Kuhl. W tymczasie dr van Arkel uczestniczył w kilku seminariach w Stanach Zjednoczonych.„W szpitalu w Straubingu realizowany jest pilotażowy projekt w zakresiebezpieczeństwa pacjentów, który następnie będzie stopniowo wdrażany w innychszpitalach wchodzących w skład holdingu” - dodał dyrektor szpitala w Straubingu,dr Christoph Scheu.

Od lat szpital w Straubingu regularnie prowadzi kursy symulacyjne wobszarach krytycznych, szkolenia dotyczące bezpieczeństwa identyfikacjipacjentów, a także na bazie najnowszych odkryć opracowuje listy kontrolne (checklists) dla sali operacyjnej,pracowni endoskopii i laboratorium cewnikowania serca oraz organizuje szkoleniadla wszystkich pracowników w zakresie bezpiecznej komunikacji. Szpital zamierzawykorzystać to ogromne doświadczenie przy tworzeniu nowego kierunku studiów.

Biorąc pod uwagę wielką potrzebę nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwapacjentów, dr Angelika Werner, kierownik działu personalnego ds. jakości izarządzania ryzykiem w szpitalu „Rechts der Isar” TUM, podziękowała władzom politycznymza ich wsparcie. Studia trwać będą dwa lata i rozpocznie je grupa 25-ciustudentów. Kierunek ten przeznaczony jest nie tylko dla lekarzy, ale także dla kadrykierowniczej szpitali, dla menadżerów i innych pracowników systemu opiekizdrowotnej oraz nauczycieli. Studia skierowane są zarówno do kandydatówposiadających jak i nieposiadających tytuł magistra. Jeden z modułów, będziepoświęcony przeszkoleniu uczestników tak, aby mogli sprawować funkcje odpowiedzialnychza bezpieczeństwo pacjentów. Uczestnicy tego szkolenia otrzymająrównież specjalne dyplomy.

SILNI PARTNERZY

„Zostały przyznane odpowiednie fundusze na nowy kierunek studiów…” oświadczyłbawarski minister nauki Bernd Sibler "…teraz potrzebujemy tylko dobregoplanu". Poprzez współpracę w ramach nowego kierunku studiów, TUM chcewzmocnić swoje zaangażowanie w Straubingu, czyniąc z niego centrum naukowe,które skoncentruje się na biotechnologii i zrównoważonym rozwoju, szczególnie wdziedzinie nauk medycznych. Burmistrz Straubinga, Markus Pannermayr, wielokrotniechwalił szpital bonifratrów, jako placówkę o najwyższym poziomie, która swójpoziom zawdzięcza dobremu zarządzaniu i perspektywicznym projektom. Dziękiwspółpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium nasz szpital ma u bokusilnego partnera. 

Copyright © 2022 Fatebenefratelli