Św. Jan Grande, Święty tak odległy a jednak tak bliski

3 czerwca

 

Św.Jan Grande urodził się w Carmonie (Sewilla, Hiszpania) w 1546 roku. Byłzakonnikiem o niezwykłej ludzkiej głębi i wielkiej mistycznej duchowości,uważanym wśród bonifratrów za pioniera nowoczesnej opieki, człowieka Bożego, wktórym wiara i nauka znalazły doskonałą harmonię wyrażającą się w prostymjęzykiem miłości i miłosierdzia. Żył w trudnym czasie, w którym przepaść międzybiednymi a bogatymi była przeogromna. Jan Grande zawierzył całe swoje życie Jezusowi. Podczaspierwszego etapu jego życia widzimy go jako pustelnika szukającego Boga wmodlitwie i samotności; pustelnika wyjątkowego, uważnego na znaki czasu. Życiemodlitwą i pokuta nigdy nie odcinały go od rzeczywistości, ani nie izolowały odreszty świata; wręcz przeciwnie, doskonale umiał dostrzec rzeczywistość bólu,cierpienia i marginalizacji w swoim otoczeniu. Tylko ludzie o głębokiejduchowości i szczególnej wrażliwości są w stanie zrozumieć rzeczywiste,egzystencjalne potrzeby ludzkiego życia. Możemy więc określić go jakoprawdziwego mistyka szpitalnictwa, bowiem każde nowe dzieło Boże ma swojeźródło w mistycznym spojrzeniu na rzeczywistość.
 

„JanGrzesznik”, jak sam się nazywał, przeszedł od życia pustelniczego do opieki nadubogimi, chorymi, więźniami, najbardziej zepchniętymi na margines i nieuleczalniechorymi w czasach naznaczonych głodem, epidemiami i straszną nędzą. Jego silnytemperament duchowy, zdolności przedsiębiorcze i organizacyjne skłoniły go dopodjęcia się reformy i reorganizacji opieki zdrowotnej w Jerez de la Frontera(Kadyks, Hiszpania), gdzie zajął zdecydowane stanowisko wobec nadużywaniawładzy oraz marnowania zasobów pochodzących ze zbiórek i darowizn na rzeczszpitali.

Swojeżycie poświęcił apostolatowi miłosierdzia, „zarządzaniu” swoimi szpitalami imodlitwie, oddając się całkowicie Bogu. W wieku 54 lat, zaraził się dżumąniosąc pomoc chorym w Jerez de la Frontera (Hiszpania) i tam też wkrótce zmarł.

Zostałbeatyfikowany przez Piusa IX 3 listopada 1853 r. i kanonizowany przez JanaPawła II 2 czerwca 1996 r.

ZPostulatury Generalnej 

Copyright © 2021 Fatebenefratelli