10 czerwca

Błogosławiony Eustachy Kugler

       

Brat Eustachy Kugler urodził się 15 stycznia 1867 roku, wNeuhaus w regionie Oberpfalz (Bawaria). Był najmłodszym spośród sześciorgadzieci, a jego ojciec zajmował się podkuwaniem koni. Na chrzcie otrzymał imię Józef.Jeszcze jako młody chłopiec został wysłany do Monachium, gdzie uczył sięzawodu, ale w 1884 roku, po upadku z rusztowania, musiał powrócić do domurodzinnego.


Już od najmłodszych lat wyróżniał się głębokąreligijnością. W Reichenbach poraz pierwszy zetknął się z Zakonem Szpitalnym św. Jana Bożego, który w tym mieścieprowadził ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Młody Józef zdecydował się wstąpićdo Zakonu Bonifratrów w 1893 r., złożył profesję czasową w 1895 r., a następnieprofesję uroczystą w 1898 r. Pracował w wielu różnych dziełach Prowincji Bawarskieji w 1925 r. bracia wybrali go na urząd prowincjała, który sprawował aż do śmierci.


Błogosławiony Eustachy wyróżniał się głęboką i intensywnąduchowością, która pozwoliła mu kierować prowincją z mądrością i rozwagą, wbardzo trudnych czasach hitlerowskiego totalitaryzmu, wrogo nastawionego do ZakonuSzpitalnego. Nasz Błogosławiony wyróżnił się także w dziele odnowy życia braci,szczególnie w kwestii przestrzegania reguły zakonnej, opierając swoje staraniana sile miłosierdzia.


10 czerwca 1946 r., po życiu poświęconym całkowiciesłużbie chorym oraz pracy dla dobra Zakonu i Kościoła, br. Eustachy powrócił dodomu Pana, mając 79 lat. Wkrótce po jego śmierci zaczęto odnotowywać pierwszeprzypadki cudownych uzdrowień i łask otrzymanych za jego wstawiennictwem. Zostałbeatyfikowany w katedrze w Ratyzbonie 4 października 2009 r.


Z Postulatury Generalnej


https://www.youtube.com/watch?v=RKviuQxshUM  

Copyright © 2020 Fatebenefratelli