Apteka Watykańska

Poświęcenie Nowego Lokalu

   

W dniu 14 września 2020 r. odbyło sięuroczyste poświęcenie niedawno odnowionych pomieszczeń Apteki Watykańskiej. W wydarzeniuuczestniczyli: Przewodniczący GubernatoratuPaństwa Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello, Sekretarz Gubernatoratu bp. Fernado Vergez Alzaga, PrzełożonyGeneralny Zakonu Szpitalnego św. Jana Bozego br. Jesús Etayo Arrondo i innewładze Watykanu. Podczas uroczystości obecni byli także współbracia ze wspólnoty,farmaceuci i współpracownicy oraz przedstawiciele firm współpracujących zApteką Watykańską.

Prace w pomieszczeniach aptekizakończono pod koniec lipca, a 3 sierpnia wznowiono sprzedaż leków, która dotej pory odbywała się w kontenerach. Uroczystość poświęcenia była teżjednocześnie oficjalną inauguracją pomieszczeń po remoncie.

Przewodniczący kard. Bertello,przedstawił historię posługi Bonifratrów w Watykanie oraz podziękował Zakonowi ipersonelowi za ich pracę w aptece. Po swoim przemówieniu, kardynał pobłogosławiłlokal. Z kolei dyrektor br. Binish Mulackal podkreślił, że Apteka Watykańskajest gotowa „odpowiadać na potrzeby użytkowników w nowej formie, sprawniej i wprzyjemnej atmosferze. Automatyzacja magazynu pozwoli zapewnić lepszą obsługę,optymalizując czas personelu przy okienku, tak aby mogli całkowicie poświęcić godla klientów, zamieniając oczekiwanie w pożytecznie spędzony czas”. Następniepodziękował władzom, dyrekcji i pracownikom za współpracę podczas pracremontowych, które miały miejsce w czasie pandemii Covid-19. 

Copyright © 2021 Fatebenefratelli