Spotkania online Regionu Europy

   

Po wakacyjnej przerwie, europejskie grupyrobocze i biuro Zakonu w Brukseli wznowiły swoją działalność.

Pomimo trudności związanych z obecną faząpandemii i niemożności zorganizowania spotkań z osobistym udziałem uczestników,bariery językowe i geograficzne zostały pokonane dzięki dobrej woli iodpowiedniemu wykorzystaniu nowych technologii.

We wtorek, 15 września, odbyło się pierwszewielojęzyczne spotkanie zorganizowane za pośrednictwem platformy ZOOM, któredotyczyło europejskiej grupy roboczej ds. zdrowia psychicznego. Oczywiściewśród zagadnień poruszanych podczas sesji cyfrowej, pierwszoplanowe znaczeniemiał wpływ pandemii na opiekę psychiatryczną prowadzoną przez Zakonu Szpitalny.Do głównych zgłaszanych problemów należykonieczność zapewnienia pacjentom ciągłości opieki, pomimo ograniczeń irygorystycznych środków bezpieczeństwa oraz przypadki depresji w wyniku utratylub braku pracy. Następnie grupa przeanalizowała problemy, uznane naspotkaniu na początku roku jako priorytetowe obszary pracy: walka zuzależnieniem, zdrowie psychiczne w miejscu pracy, ciągłość opieki, walka zestygmatyzacją oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zdrowiapsychicznego. W związku z tym podjęto decyzję o zorganizowaniu specjalnej sesjipoświęconej programowi „Mental Health First” (ochrona zdrowia psychicznego wmiejscu pracy), która będzie koordynowany przez współpracowników szpitalapsychiatrycznego Zakonu w Dublinie i będzie otwarta dla innych specjalistówpsychiatrii z prowincji europejskich.

18 września odbyło się, również zapośrednictwem platformy Zoom, spotkanie referentów Prowincji Europejskichodpowiedzialnych za współpracę z biurem Hospitality Europe w Brukseli.Spotkanie to umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi projektami UErealizowanymi w prowincjach oraz z przyszłymi inicjatywami będącymi w trakcieprzygotowywania, w oczekiwaniu na publikację nowych zaproszeń do składaniawniosków. Również w tym przypadku, pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się i w bezpośrednichspotkaniach, projekty z udziałem ośrodków Zakonu były kontynuowane zdalnie,wykorzystując możliwości współpracy wirtualnej, pozwalającej być w stałymkontakcie z różnymi krajami europejskimi.

Pan Galasso był także moderatorem podczasdebaty nt. konsekwencji kryzysu związanego z koronawirusem w dziełachintegracji społecznej dla grup najbardziej narażonych, w której uczestniczyłrównież przewodniczący grupy roboczej Zakonu ds. społeczno-opiekuńczych.

Br. Joaquim Erra wziął udział w obuspotkaniach i zachęcał uczestników do stawienia czoła nadchodzącym miesiącom zodwagą. Czas ten, choć charakteryzuje się niepewnością, może stanowić począteknowego sposobu pracy w sieci w Regionie Europy Zakonu Szpitalnego. 

Copyright © 2023 Fatebenefratelli