Świadkowie Szpitalnictwa: Siła wiary

25 października: Błogosławieni Braulio M. Corres i towarzysze męczennicy

   

W dniu dzisiejszym nasza rodzinazakonna obchodzi wspomnienie liturgiczne 95 współbraci, którzy zginęli śmierciąmęczeńską w 1936 r., podczas wojny domowej w Hiszpanii. Ci nasi współbracia,swoim męczeństwem, pokazali, że naprawdę spotkali Chrystusa, i że otrzymali odNiego łaskę świadczenia o swojej wierze własną krwią. Słowo „męczennik”pochodzi od greckiego słowa martyr,czyli „świadek”. Świadek to ten, kto był obecny przy jakimś fakcie (zatemwidział to, o czym mówi) i daje świadectwo nie dlatego, że coś gdzieś usłyszał,nie dlatego, że przeczytał lub na podstawie jakiś własnych przypuszczeń, aledzięki bezpośredniemu doświadczeniu. Nasi współbracia-męczennicy, realizującswoją misję, praktykowali ewangeliczne szpitalnictwo wśród chorych, naśladującczyny Jezusa, który leczy, uzdrawia i zbawia. Ich sposób przeżywaniaszpitalnictwa, w całości opierał się na charyzmatycznej misji wyrażonej wkonkretnych gestach miłosierdzia i miłości, mając pewność, że każdy gestuczyniony wobec bliźniego jest w rzeczywistości skierowany do Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tychbraci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Rocznica, którą obchodzimy, ma na celu nietylko upamiętnienie ich męczeństwa, ale także przypomnienie nam wszystkim, żeżycie charyzmatem Jana Bożego jest świadectwem wielkiej wartości, nie tylkosymbolicznej, ale także ludzkiej i duchowej, która niesie ze sobą takżecałkowite poświęcenie się, aż po oddanie swojego życia za Chrystusa i za braci. 

Copyright © 2022 Fatebenefratelli