Boże Narodzenie 2020

List okólny Przeora Generalnego

                         

W tym roku też będzie Boże Narodzenie!

 

Do Wszystkich Członków Rodziny Szpitalnej Św. Jana Bożego

 

Najdrożsi Bracia, Współpracownicy,Wolontariusze i Przyjaciele!

 

W tym roku teżbędzie Boże Narodzenie! Prawdopodobnie przeżyjemy je skromniej i z większąpokorą, ale Dzieciątko Boże znowu narodzi się i przyjdzie napełnić nas pokojemi miłością. Ani pandemia, której doświadczamy, ani żadna inna sytuacja, któradotyka nasz świat, nie będzie w stanie odebrać nam Świąt Bożego Narodzenia. Jakmówi nam anioł w noc Bożego Narodzenia: nie bójcie się, dziś bowiem narodziłsię wam Zbawiciel. (Por. Łk 2,10-11).

 

Wraz z tą wspaniałą nowiną przesyłamwam najserdeczniejsze życzenia, mając nadzieję, że w tym roku Dzieciątko Jezus teżwkroczy w nasze życie, nasze domy, nasze wspólnoty i napełni cały światświatłem i nadzieją, zwłaszcza tam, gdzie cierpienie i marginalizacja uderzanajmocniej.

 

W tymroku też będzie Boże Narodzenie! Toprawda, że w tym roku nasze życie szczególnie naznaczone jest pandemiąkoronawirusa, która wiele zmieniła; zmieniła nasz sposób i styl życia, a takżeprzyniosła wiele bólu, samotności oraz wiele ofiar śmiertelnych. Spowodowałatakże konsekwencje ekonomiczne, społeczne, etyczne i duchowe. Sytuacja wciążjest trudna, i chociaż mamy nadzieję, że wkrótce pokonamy ogólnoświatowąpandemię, to nadal żyjemy w niepewności.

 

Ta pandemia, tak jak w przypadkuinnych sytuacji, o których łatwo zapominamy, pokazała nam przede wszystkim kruchośćczłowieka. Osiągnęliśmy wiele, byliśmy dumni z różnego rodzaju postępówtechnologicznych, tak że człowiek, szczególnie w niektórych częściach świata,myślał, że jest niezniszczalny, że jest niemal nadczłowiekiem (zgodnie z ideą,którą promują niektórzy filozofowie i technokraci). Jednak wystarczył tylkojeden wirus, by rzucić na kolanacały świat, najbardziej zaawansowane systemy opieki zdrowotnej, systemygospodarcze i pokrzyżować wszelkie plany. Miejmy nadzieję, że nauczymy się ztej lekcji pokory, aby budować świat i społeczeństwo w bardziej ludzki ibraterski sposób, bardziej pokorny i współczujący, mniej arogancki.

 

Takie jest też przesłanie, któreniesie ze sobą Boże Narodzenie i które jesteśmy wezwani do kontemplowania w tejsytuacji ze szczególną uwagą. W tym roku również będziemy obchodzić BożeNarodzenie i pośród tak wielu trudności, narodziny Pana pomogą namrozjaśnić rzeczywistość, w której żyjemy i cierpimy. Musimy się uczyć naprzyszłość, aby zgodnie z encykliką Fratelli tutti, niedawnoopublikowaną przez papieża Franciszka, narodziło się coś nowego, twórczego, aprzede wszystkim sprawiedliwszego i bardziej braterskiego dla świata. W tymroku też będzie Boże Narodzenie! Z pewnością przeżyjemy je w sposóbskromniejszy, ale głębszy, bardziej podobny do pierwszego, kiedy Jezus narodziłsię w samotności i ubóstwie.

 

W tym czasie pandemii uczymyotwierać się na nadzieję, znajdować osobiste, społeczne i religijnezasoby, które pozwalają nam dostrzec, że przezwyciężenie tej skomplikowanejsytuacji jest możliwe, jeśli uczynimy to solidarnie i z wiarą. Nie wiemy, kiedyskończą się te cierpienia, ale nadzieja na opracowanie szczepionek i noweterapie sprawiają, że koniec tego „koszmaru” jest coraz bliżej. Ufamy również,że to doświadczenie pomoże ulepszyć systemy opieki zdrowotnej i społecznej orazstworzy bardziej braterską ekonomię, która uwzględni prawa wszystkich,zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących ... oraz, że spełni się wiele innychmarzeń, także na poziomie osobistym, rodzinnym i całego naszego Zakonu.

 

Ponieważ jesteśmy pełni nadziei,w tym roku też będzie Boże Narodzenie! Choć przeżyjemy je niecoskromniej. Światło i nadzieja, które Boża Dziecina niesie ze sobą światu,chorym, cierpiącym i ofiarom wszelkich agresji, marginalizacji czy katastrofnaturalnych, całkowicie wypełnią tegoroczne Boże Narodzenie. Nadzieja ta opierasię na prostocie i pokorze Dziecka, które narodziło się w Betlejem, oraz napokorze wszystkich ludzi dobrej woli.

 

Pokora, nadzieja, braterstwo iszpitalnictwo, są kluczem do wyjścia z pandemii i tym, co pomoże nam przeżyćŚwięta Bożego Narodzenia głębiej i z radością. W tym roku też będzie BożeNarodzenie! Przyjmijmy je, tak jak to uczyniła Maryja, Matka Jezusa, któraz nadzieją i wiarą przyjęła swojego Syna, mocno w Niego wierzyła i była Jegopierwszą naśladowczynią.

 

Dziękujemy wszystkim członkom naszejRodziny Szpitalnej św. Jana Bożego na całym świecie, którzy w tym roku zwielkim zaangażowaniem i poświęceniem służą chorym i potrzebującym, zwłaszczadotkniętym pandemią. Wielu braci i współpracowników zostało zarażonych wirusem,a niektórzy z nich zmarli. Wszystkim składamy szczere podziękowania, a tymktórzy odeszli do Pana, oddajemy cześć i hołd oraz otaczamy ich modlitwą.

 

Życzę wszystkim, braciom,współpracownikom, wolontariuszom, darczyńcom i przyjaciołom Zakonu, chorym ipodopiecznym w naszych dziełach oraz wszystkim waszym bliskim, radosnych ŚwiątBożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021. Wszystkim braciom iwspółpracownikom, którzy w tych dniach, zwłaszcza w Boże Narodzenie, będąotaczać opieką chorych i podopiecznych w naszych dziełach, pragnę wyrazićnajszczersze słowa uznania i podziękowania w imieniu całego Zakonu.

 

W imieniu moim i całej RodzinySzpitalnej św. Jana Bożego z Kurii Generalnej, braci i współpracowników, życzęwszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia pełnych pokoju inadziei!

 

 

 

Br. Jesús Etayo

Przełożony Generalny

 

 

Copyright © 2021 Fatebenefratelli