Prowincja św. Ryszarda Pampuri w Afryce

Śluby wieczyste dwóch braci

   

Niedziela, 30 maja 2021 r.,uroczystość Świętej Trójcy, w Prowincji św. Ryszarda Pampuri w Afryce naznaczonabyła wyjątkowym wydarzeniem dla naszej Rodziny Szpitalnej. W Parafii św. Józefaw Tanguiéta (w Diecezji Natitingou-BENIN) śluby wieczyste złożyli bracia HectorLATTAH i Boris KEGDIGOMA.

Obrzęd profesji odbył się podczasEucharystii, której przewodniczył ordynariusz miejsca bp Antoine SABI BIO,który w homilii przypomniał dwóm braciom, że Kościół, który przyjął ich wChrystusie, powierza ich teraz Zakonowi Szpitalnemu. w którym powinni prowadzićswoją misję apostolską z entuzjazmem, który wypływa z ufności, że odtąd żyje wnich sam Chrystus i kieruje ich krokami na wzór apostoła Pawła.

Przełożony prowincji br. RodrigueDJITRINOU, który przyjął śluby w imieniu przełożonego generalnego, wezwał ich,aby całkowicie poświęcili swoje życie szpitalne w służbie chorym i ubogim, przypominającjak liczne są dary, które spadkobiercy Chrystusa otrzymują dla budowania JegoCiała, którym jest Kościół.

Godnym uwagi wydarzeniem tegopamiętnego dnia było to, że w uroczystości wziął udział także imam, religijnyprzywódca bractwa muzułmańskiego z miasta Tanguiéta, któremu towarzyszyli jegoradni.

Ducha radości, towarzyszącegoceremonii, uzupełniała obecność licznych kapłanów, współbraci, zakonników,krewnych i przyjaciół, którzy przybyli, aby otoczyć obu braci modlitwą oraz złożyćim gratulacje. 

Copyright © 2021 Fatebenefratelli