Kapituły Prowincjalne 2022

Prowincja Matki Bożej Królowej Aniołów

 


Po wyborze naPrzełożonego Prowincjalnego Br. Stephen DE LA ROSA wybranowspółbraci, którzy wejdą w skład Rady Prowincjalnej, są nimi:


Pierwszy RadnyProwincjalny            Br. Pablo LOPEZ

Drugi RadnyProwincjalny                  Br. ThaddeusBUI

Trzeci RadnyProwincjalny                 Br. MichaelBASSEMIER

Czwarty RadnyProwincjalny             Br. IgnatiusSUDOL


Bracia św. Jana Bożego z Prowincji Matki Bożej Królowej Aniołów, zebrali się w Los Angeles (Kalifornia), w dn. 21 – 23 czerwca 2022 r., na VII Kapitule Prowincjalnej. Głównym tematem Kapituły jest analiza d
rogi, jaką przebyli bracia w ciągu ostatnich czterech lat, mając na uwadze wyzwania, jakie stawia przed Prowincją nadchodząca przyszłość.

 

Przewodniczącym Kapituły jest br. Joseph Smith, O.H. a towarzyszą mu Pierwszy Radny Generalny br. Joaquim Erra Mas, O.H. i Siostra Nadine McGuiness, CSJ. Prelegentami podczas sesji roboczych będą: David Nygren konsultant ds. opieki zdrowotnej oraz br. Domenico Di Raimondo, MSpS, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w diecezji Orange. Komitet Przygotowawczy bardzo starannie Kapitułę przygotował i aktywnie w niej uczestniczy, stwarzając wspaniałą atmosferę, która ułatwia wspólną modlitwę i pracę. 

 

Copyright © 2022 Fatebenefratelli