400 lat Bonifratrów w Bawarii

Misja św. Jana Bożego wciąż jest kontynuowana

 

11 listopada, współbracia z Prowincji Bawarskiej świętowali zamknięcie roku jubileuszowego 400-lecia Bonifratrów w Bawarii. W uroczystości uczestniczyło około 200 gości, m.in. kardynał Reinhard Marx, biskup augsburski Bertram Meier, Przełożony Generalny br. Jesús Etayo, który przybył z Rzymu oraz Premier Bawarii Markus Söder. Dokładnie, 400 lat temu, książę Wolfgang Wilhelm podpisał akt założycielski Szpitala św. Wolfganga, który stał się pierwszym dziełem Zakonu w Bawarii.

 

Kardynał Marx: co znaczy być chrześcijaninem

 

Podczasuroczystej Eucharystii kardynał Marx powiedział w homilii, że Ewangelia DobregoSamarytanina uczy nas, jak ważne jest, aby nie patrzeć na siebie, ale nainnych. Cytując papieża Franciszka – „Kościół musi wyjść na peryferie, liczysię tylko miłość” – dodał arcybiskup Monako.

 

Zrozumieli to bardzodobrze św. Jan Boży i jego następcy, bracia bonifratrzy. Społeczeństwo jest ludzkietylko wtedy, gdy troszczy się o chorych, starców, słabych i cierpiących.Kardynał Marx podziękował bonifratrom i ich współpracownikom za ichzaangażowanie. Jednocześnie podkreślił: „Wasza misja trwa! To jest ważne,ponieważ wasza misja jest inspiracją i znakiem nadziei także dla przyszłychpokoleń”.

 

Premier chwali zaangażowanie Zakonu

 

Uroczystość, którapo Mszy św. kontynuowana była w teatrze miejskim w Neuburg przebiegała pod jubileuszowymhasłem „SZPITALNICTWO TWORZY PRZYSZŁOŚĆ”.

 

Podczas uroczystościpremier Bawarii Markus Söder podkreślił, że Zakon Bonifratrów jest solidnym iniezawodnym partnerem w obszarze opieki społecznej i służby zdrowia w Bawarii.Podziękował Zakonowi za zaangażowanie w chrześcijańskie szpitalnictwo na rzeczchorych, ubogich i potrzebujących.

 

Prowincja Bawarska: "liderem” w Europie

 

PrzełożonyGeneralny br. Jesús Etayo zapytany, czy Prowincja Bawarska Zakonu mauprzywilejowane miejsce w jego sercu, początkowo odpowiedział dyplomatycznie,podkreślając, że w całym Zakonie jest 17 prowincji, które współpracują w sposóbsynergiczny na szczeblu regionalnym. Jednak w tym sensie Prowincja Bawarskajest „liderem w Europie”, przyznał Przełożony Generalny.

 

Następnieniektórzy pracownicy i pacjenci z ośrodków Prowincji przedstawili praktyczneprzykłady tego, jak obecnie żyje się i pracuje w bonifraterskich szpitalach i dziełachdla niepełnosprawnych w Bawarii. 

Copyright © 2023 Fatebenefratelli