Projekt AGELESS na Maderze

 

W dniach 24 i 25 majaodbyły się na Maderze w Portugalii, trzecie międzynarodowe warsztaty zorganizowanew ramach projektu AGELESS, będącego anglojęzycznym akronimem od słów „zapobieganieprzedwczesnemu starzeniu się poprzez sport i integrację społeczną”. Wcentrum projektu znajdują się bowiem osoby najsłabsze – z niepełnosprawnościąintelektualną lub zaburzeniami neurokognitywnymi – które są najbardziejnarażone na ryzyko przedwczesnego starzenia się, a w konsekwencji, wynikającegoz tego pogorszenia stanu psychofizycznego i niebezpieczeństwa pojawienia sięchorób przewlekłych. Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską pozatwierdzeniu propozycji przedstawionej przez biuro „Hospitality Europe” w Brukseli.Warsztaty na Maderze odbyły się w ośrodku rehabilitacyjnym Sióstr Szpitalnych wFunchal, zorganizowane zostały we współpracy z innymi partnerami projektu: ośrodkiemspołeczno-zdrowotnym Pai Menni w Betanzos (Hiszpania) i ośrodkiem Santa Germanaw Paryżu – oba należące do Sióstr Szpitalnych – oraz z klubem sportowym dlaosób niepełnosprawnych ośrodka Zakonu Szpitalnego w Gijón, a także ośrodkiemopieki społecznej Lecourbe z Paryża. Podczas warsztatów miała miejsce wymianadoświadczeń, szczególnie w zakresie metodologii stosowanej w dziełach celempoprawy skuteczności pracowników służby zdrowia, instruktorów sportowych iczłonków rodzin w motywowaniu osób najsłabszych i mniej uprzywilejowanych doregularnego uprawiania sportu. W warsztatach uczestniczyła reprezentacjakażdego z partnerów projektu wraz z ekspertami i lokalnymi atletami (tj.Regionalna Sieć Ciągłej Opieki Zintegrowanej (REDE), klub sportowy ‘Os especiais’). Ciekawym świadectwem podzielił sięportugalski zawodnik paraolimpijski Filipo Rebelo. Warsztaty, z których wynikiprac zawarte będę w dokumencie końcowym projektu (Protokół aktywnościfizycznej przeciw przedwczesnemu starzeniu się), zakończyły się wizytą w Ośrodkurehabilitacji psychologicznej Świętej Rodziny Sióstr Szpitalnych. Więcejinformacji na temat projektu Ageless dostępnych jest na stronie https://irmashospitaleiras.pt/agelesspt/


 

Finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone poglądynależą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlająpoglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji iKultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponosić za nie żadnejodpowiedzialności. 

Copyright © 2024 Fatebenefratelli