Wybór Przełożonego Generalnego

 

W kolejnym dniu obrad, 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych, Kapituła generalna dokonała najważniejszego swego aktu wybierając jako nowego przełożonego generalnego Brata Jesusa Etayo. Do elekcji generała delegaci przygotowywali się przez modlitwę wspólnotową i indywidualną. Wybory kanoniczne poprzedziły głosowania konsultacyjne oraz Msza św., której przewodniczył o. Alberto BRITO, prowincjał Portugalskiej Prowincji Jezuitów.

 

W ten sposób rozpoczął się następny rozdział najnowszej historii Zakonu Szpitalnego, jaki będzie pisany życiem i misją braci oraz współpracowników przez najbliższe sześć lat. Nowo wybranemu przełożonemu generalnemu składamy serdeczne gratulacje i życzenia, otaczając go braterskim szacunkiem i modlitwą.

 

Miłym akcentem wieńczącym ten ważny dzień było wspólne spotkanie na wieczerzy na zaproszenie Prowincji Portugalskiej. 

Copyright © 2022 Fatebenefratelli