Europejskie Spotkanie Specjalistów ds. Komunikacji Społecznej

We środę, 12 września, w siedzibie Kurii Generalnej, odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli specjaliści ds. komunikacji ze wszystkich prowincji europejskich Zakonu, jak również z samej Kurii Generalnej, Wyspy Tyberyjskiej, Hiszpańskiej Komisji Międzyprowincjalnej i Biura Hospitality Europe.

Spotkanie było inicjatywą Komisji Europy Zakonu w odpowiedzi na strategiczną potrzebę sygnalizowaną w trakcie sześciolecia przez Wyższych Przełożonych, przede wszystkim, aby wzmocnić synergię i koordynację komunikacji Zakonu Szpitalnego na poziomie europejskim.

Komunikacja dziś, bardziej niż kiedykolwiek, jest obszarem ciągłej i nieprzewidywalnej ewolucji, zarówno ze względu na rozwój technologiczny, jak i na nowe sposoby funkcjonowania samych mediów. W ciągu sześciu lat pojawiły się również szczególne okoliczności (jak epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej), które poddały Zakon Szpitalny wyjątkowej, międzynarodowej „presji” medialnej. Nad tymi tematami i nad możliwościami usprawnienia komunikacji, wymiany informacji i dokumentów, pracowało 20 uczestników dzisiejszego spotkania.

Pierwsza część dnia poświęcona była na indywidualne prezentacje uczestników, podczas których przedstawiali oni struktury i narzędzia komunikacji w poszczególnych prowincjach. Następnie odbyła się otwarta debata, podczas której pojawiły się różne propozycje i sugestie dotyczące regularnego i szybkiego dzielenia się informacjami i nowościami wśród europejskich prowincji.  

Wnioski ze spotkania zostaną przedstawione Komisji Europy Zakonu na zebraniu zaplanowanym na 22 września br., w siedzibie Kurii Generalnej.

Na zakończenie wielu uczestników wyraziło swoją nadzieję, że to spotkanie przyniesie wiele cennych owoców. Także Przewodniczący Komisji Europy br. Rudolf Knopp oraz zespół organizujący spotkanie na prośbę Komisji Europy  (br. Alain-Samuel Jeancler, Antoine Soubrier, Adiana Castro i Carlo Galasso) ocenili spotkanie bardzo pozytywnie.  

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page