Hospitality Europe

Spotkanie referentów z prowincji

 

W środę 5 grudnia, w Kurii Generalnej, odbyło się ostatnie, z zaplanowanych na bieżący rok przez biuro Hospitality Europe z Brukseli, spotkanie z referentami z prowincji europejskich Zakonu i Sióstr Szpitalnych. Spotkanie, w którym udział wzięło 20-stu uczestników wyznaczonych przez kurie prowincjalne rozpoczął br. Rudolf Knopp, przewodniczący Hospitality Europe i Komisji Europy Zakonu.

Następnie pan Carlo Galasso przekazał informacje na temat działań prowadzonych przez biuro europejskie w trakcie tego roku i omówił główne dossiers realizowane przez instytucje UE. Zostały także przedstawione projekty europejskie wspierane przez biuro i aktualnie realizowane w prowincjach, a także nowe możliwości starania się o dofinansowania z funduszy europejskich w 2019 r.

Pan Francesco Vallebona - współpracownik biura w Brukseli – przedstawił temat propozycji zgłoszonych przez Komisję Europejską w sprawie kolejnych programów ramowych w dziedzinie zdrowia, inkluzji społecznej, badań i innowacji oraz edukacji ustawicznej.

Ponieważ było to ostatnie spotkanie w bieżącym sześcioleciu w Kurii Generalnej, po południu prowadzenie i zakończenie prac zostało powierzone Ojcu Generałowi br. Jesśs Etayo, który przedstawił sposób przebiegu zbliżającej się Kapituły Generalnej i główne wyzwania, jakim Zakon będzie musiał stawić czoła w Europie w nadchodzących latach.

Br. Rudolf Knopp oficjalnie zamknął prace, dziękując wszystkim za to, co udało się zrealizować za pośrednictwem biura Hospitality Europe w ciągu tych sześciu lat i wyraził nadzieję, że Zakon i Siostry Szpitalne będą mogły nadal wzrastać i działać synergicznie w Europie także w przyszłości. 
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page