UE sfinansowała europejski program

na rzecz dzieci ofiar przemocy

Dyrekcja Generalna “Sprawiedliwości i konsumentów” Komisji Europejskiej sfinansowała projekt europejski przygotowany przez Biuro HOSPITALITY EUROPE z Brukseli, dedykowany dzieciom i młodzieży będącymi ofiarami przemocy domowej. Wniosek został przedstawiony w listopadzie zeszłego roku i otrzymał dofinansowanie w wysokości 420.000 Euro. Jest to absolutnie pierwszy projekt, który będzie koordynowany przez ośrodek Zakonu w Europie, w ramach specjalnego projektu UE poświęconemu ofiarom i świadkom przemocy domowej. Projektem będzie kierował szpital Św. Jana Bożego z Barcelony, a partnerami będą Bonifraterska Fundacja z Rzymu (Wyspa Tyberyjska), bonifraterska klinika St. Hedwig z Ratyzbony oraz szpital pediatryczny Bambino Gesł z Rzymu.

Projekt, którego realizacja rozpocznie się po wakacjach, przewiduje formację na poziomie europejskim dla personelu medycznego uczestniczących struktur, która pozwoli na współdzielenie i rozwijanie kompetencji, umożliwiających na właściwe rozpoznawanie przypadków pacjentów przejawiających problemy behawioralne lub pourazowe zaburzenia stresowe, którzy rozwinęli tego typu reakcje po doświadczeniu lub byciu świadkiem przemocy domowej.

Ten rodzaj formacji jest wyjątkowo ważny dzisiaj na oddziałach psychiatrii dziecięcej i w przychodniach pediatrycznych, w których coraz trudniej odróżnić przypadki zaburzeń neurologiczno-rozwojowych (takie jak ADHD lub stan „hiperaktywacji”) od reakcji pourazowych małych ofiar lub świadków przemocy.

Oprócz poprawy poziomu wiedzy i umiejętności personelu medycznego w tej dziedzinie, projekt przewiduje stworzenie odpowiedniego programu wsparcia, aby odpowiedzieć na potrzeby psychofizyczne ofiar i ich rodzin.

Dodatkowo, szpitale uczestniczące w projekcie, opracują wspólnie z lokalnymi władzami, protokół zgłaszania kompetentnym organom przypadków przemocy w celu umożliwienia szybszej reakcji wymiaru sprawiedliwości we własnych krajach.

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page