Spotkania Komisji Finansowej

W dniach od 28 do 29 listopada 2019, w Kurii Generalnej w Rzymie, Komisja Finansowa zebrała się na swoim drugim spotkaniu w tym roku. Oprócz zwykłych punktów - jak analiza preliminarza budżetowego na rok 2020 czy omówienie wstępnego sprawozdania finansowego za rok 2019, dokonano także oceny dzieł znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zostały poruszone następujące tematy:

Określenie nowego kryterium podziału składki na rzecz Kurii Generalnej, co stało się konieczne z powodu procesu łączenie wielu prowincji. Komisja przygotowała propozycję, która po zatwierdzeniu przez Radę Generalną, zostanie przedstawiona pod głosowanie na Spotkaniu Wyższych Przełożonych.

Został także przygotowany dla całego Zakonu specjalny przewodnik, którego celem jest pomoc prowincjom w definicji majątku stałego. Także w tym zakresie została wystosowana propozycja, która zostanie przedstawiona pod decyzję Rady Generalnej.

Dokonano pierwszej refleksji na temat regulaminu administracyjnego, który według wskazań Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego (CIVCSVA), muszą opracować wszystkie instytuty zakonne.

Zastanawiano się również nad określeniem sposobów współpracy z Kurią Generalną tych prowincji, które połączyły swoje dzieła w jedną fundację lub powołały do życia publiczne osoby prawne (JPJ).

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page