Spotkanie Generalnej Komisji Bioetycznej

W dniach 17-18 grudnia 2019, odbyło się pierwsze spotkanie Generalnej Komisji Bioetycznej, w którym uczestniczyli: Br. Joaquim Erra (Przewodniczący Komisji), dr Salvino Leone i siostra Margarita Bofarull jako przedstawiciele Regionu Europy, dr Silvia Oger jako przedstawicielka Regionu Ameryki Łacińskiej, br. Hugues Assou jako przedstawiciel Regionu Afryki i br. André Sene (Sekretarz Komisji).

Byli nieobecni br. Robert Moore przedstawiciel Regionu Weona i br. Pius Chang przedstawiciel Regionu Azji i Pacyfiku, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Głównym celem spotkania było zaplanowanie działań, które należy podjąć w obecnym sześcioleciu w zakresie bioetyki.

Inne najważniejsze kwestie, którymi Komisja zajęła się podczas pierwszego spotkania, to: aktualizacja Regulaminu Komisji; przegląd inicjatyw, które zostaną rozwinięte w oparciu o „Kierunki działań na sześciolecie”, zatwierdzone na Kapitule Generalnej oraz opracowanie „Kodeksu Etycznego Zakonu”, zgodnie z prośbą ostatniej Kapituły Generalnej. Ostatnim, ale nie mniej ważnym zadaniem, będzie reinterpretacja encykliki papieża Franciszka „Laudato Si” w kluczu szpitalnictwa. Odnośnie tej kwestii, członkowie Komisji wyrazili swoje zadowolenie, podkreślając, że wiele wspólnot Zakonu zaczęło już stosować ten dokument w praktyce. Komisja zaleca, aby nasze wspólnoty i dzieła apostolskie kontynuowały „troskę o wspólny dom”.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page