Obchody Święta Św. Jana Bożego

I Profesja Wieczysta Trzech Braci z Prowincji Wietnamskiej

 

Z wielką radością, w dniu 7 marca 2020 r. o godz. 9.00, w Prowincji Wietnamskiej rozpoczęły się obchody święta św. Jana Bożego, podczas których profesję uroczystą złożyło trzech braci: br. Joseph Vu Van Dinh, br. Joseph Ngo Thach Chan i br. Joseph Nguyen Cong Van. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup John Do Van Ngana, biskup pomocniczy diecezji Xuan Loc, a obecnych było również wielu kapłanów, braci i sióstr zakonnych, rodziny neoprofesów, dobroczyńcy oraz współpracownicy i członkowie Rodziny Szpitalnej.

Na początku Mszy św. ksiądz biskup gorąco powitał wszystkich przybyłych, a także podziękował okolicznym proboszczom za to, że zawsze udzielali wsparcia bonifraterskiej prowincji oraz w ciągu ostatnich dwóch lat, w swoich parafiach, pozwalali braciom na zbieranie funduszy na budowę domu opieki dla ubogich. Z okazji uroczystości św. Jana Bożego oraz uroczystej profesji trzech braci, ksiądz biskup prosił wszystkich, aby gorąco dziękowali Panu za obecność Zakonu w tym kraju, a w szczególności za powołanie braci składających śluby wieczyste.

Po odczytaniu Ewangelii (Łk 10, 25-37), w swojej homilii, biskup zachęcał każdego z profesów, aby byli zawsze miłosierni dla swoich braci i sióstr, wyjaśniał kto jest naszym bliźnim i jaką drogą należy podążać do życia wiecznego. Nawiązując do Ewangelii przypomniał, że Samarytanie byli często pogardzani i dyskryminowani, ponieważ byli uważani za niewiernych, ale sposób, w jaki Dobry Samarytanin zaopiekował się nieszczęśnikiem, który wpadł w ręce zbójców, był dowodem na jego otwarte serce, wrażliwość i miłosierdzie. Samarytanin nie tylko słyszał uszami, patrzył oczami, ale przede wszystkim czuł sercem i postępował zgodnie z poleceniami serca. W przeciwieństwie do kapłanów i lewitów, Samarytanin zrobił wszystko, aby pomóc ofierze, zrobił wszystko co mu dyktowało troskliwe serc. Nie tylko opatrzył rany nieszczęśnika, ale także zobowiązał się pokryć ewentualne dalsze koszty jego leczenia. Jest to także lekcja dla nas wszystkich, drogowskaz jak okazywać miłosierdzie i jak leczyć, z poczuciem odpowiedzialności i do końca, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Ponadto ksiądz biskup raz jeszcze przypomniał o konieczności ciągłego odnawiania zobowiązań wynikających ze ślubów zakonnych, w szczególności o obowiązku całkowitego poświęcenia się dla chorych i potrzebujących.

Po homilii, trzej bracia złożyli profesję wieczystą, zobowiązując się do czystości ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa.

Od momentu profesji, bracia, wierni swoim ślubom, będą całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Zakonowi poprzez opiekę nad chorymi i potrzebującymi, naśladując w swojej posłudze naszego Założyciela św. Jana Bożego.

Na zakończenie Mszy świętej, Prowincjał br. Joseph Vuong Hoai Duc, w imieniu Zakonu gorąco podziękował księdzu biskupowi, kapłanom, zakonnikom i wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę oraz udział, w tym jakże radosnym dla Zakonu wydarzeniu.

Następnie, z okazji święta św. Jana Bożego, ksiądz biskup udzielił wszystkim obecnym specjalnego błogosławieństwa, zgodnie z przywilejem przyznanym przez Kościół.

Łączmy się wszyscy we wdzięczności Bogu za dar szpitalnictwa, wyrażający się w heroicznym miłosierdziu, udzielony Kościołowi za pośrednictwem św. Jana Bożego. Niech wszyscy ci, którzy wypełniają misję służenia chorym, szczególnie bracia szpitalni, wśród nich trzej neoprofesi, doświadczają każdego dnia głębokiej miłości Bożej, przenikającej ich całe życie, niech ona daje im siłę i otwarte serce dla wszystkich potrzebujących, niech daje im radość z codziennej kontemplacji miłosierdzia Bożego, aby ten cenny dar przekazywali chorym, będąc żywymi świadkami powołania, które otrzymali oraz potrafili wzbudzać nowe powołania w następnych pokoleniach.

 
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page