Połączenie Prowincji Hiszpańskich

Br. Amador Fernández będzie przełożonym nowej Prowincji

   
  • Przełożony Generalny, br. Jesús Etayo, mianował br. Amadora Fernándeza Przełożonym Prowincjalnym nowoutworzonej Prowincji św. Jana Bożego w Hiszpanii, w skład której weszły trzy dotychczasowe prowincje hiszpańskie.

  • Nominacji dokonano na Spotkaniu Prowincjalnym Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, które odbyło się w Grenadzie, 16 marca 2021 r., podczas którego erygowano Prowincję św. Jana Bożego Hiszpanii.

 

Grenada, 16 marca 2021. - Mianowanie brata Amadora Fernándeza nowym Przełożonym Prowincjalnym odbyło się podczas uroczystego spotkania w Bazylice św. Jana Bożego w Grenadzie odbywającego się pod hasłem “Wzrastać w Szpitalnictwie”, w trakcie którego został także ogłoszony Dekret Erygujący Prowincję św. Jana Bożego Hiszpanii.

 

W swoim pierwszym przemówieniu brat Amador Fernández, Przełożony Prowincjalny, powiedział: „na początku mojej nowej posługi dla Zakonu Szpitalnego w Hiszpanii pragnę przywołać postać św. Jana Bożego, którego życie jest wzorem dla konsekracji braci, a także inspiracją powołania do szpitalnictwa naszych współpracowników.”

 

Podkreślił ponadto, że „to nowe zadanie czyni z nas wszystkich budowniczymi nowej rzeczywistości, która ma jednak swoje korzenie w bogatej historii i teraźniejszości pełnej dynamizmu. Nic z tego, co najlepsze, nie powinno zostać utracone”, oraz dodał „… musimy budować tę nową rzeczywistość razem z Zakonem zaangażowanym w leczenie, opiekę i towarzyszenie chorym oraz tym, którzy ponieśli społeczne i ekonomiczne konsekwencje tego kryzysu”, spowodowanego pandemią COVID-19.

 

Przełożony Generalny Zakonu Szpitalnego, brat Jesús Etayo, w przemówieniu otwierającym Spotkanie podkreślił, że „to, co nas tu przywiodło, co naprawdę nas jednoczy i nadaje sens wszystkiemu, co robimy, to Szpitalnictwo, służba i okazywanie miłosierdzia wszystkim, którzy cierpią". Szczególnie wspominał tych “którzy cierpią z powodu pandemii koronawirusa i jej konsekwencji na wszystkich płaszczyznach”. Brat Etayo podkreślił, że dzięki połączeniu w jedną Prowincję św. Jana Bożego w Hiszpanii „jesteśmy wezwani do dalszego wzrostu i rozwoju”.

 

Przełożony Generalny postrzega tę unifikację jako okazję do połączenia istniejących możliwości, aby realizować marzenie św. Jana Bożego w całej jego pełni” z zaangażowaniem, wiarą, odwagą, nadzieją i ufnością. Dodał, że „podstawą tego projektu jest Szpitalnictwo, zawsze otwarte na poszukiwanie nowych form i wzorców, odpowiadających na potrzeby ubogich i chorych”.

 

Na tym samym Spotkaniu, po nominacji Przełożonego Prowincjalnego, powołano również sześciu członków nowej Rady Prowincjalnej, w skład której weszli:

Br. Amador Fernández Fernández – Przełożony Prowincjalny

Br. José Luis Fonseca Bravo– pierwszy radny

Br. José Ramón Pérez Acosta– drugi radny

Br. Juan José Ávila Ortega– trzeci radny

Br. José Miguel Valdés Grande– czwarty radny

Br. Moisés Martín Boscá – piąty radny

Br. Benigno Ramos Rodríguez – szósty radny

 

Oprócz Przełożonego Generalnego br. Jesúsa Etayo, który przewodniczył Spotkaniu, obecni byli także inni goście, między innymi Radny Generalny odpowiedzialny za Region Europy br. Joaquim Erra; br. José Luis Fonseca, br. José Antonio Soria, br. Amador Fernández, br. José Miguel Valdés, br. Moisés Martin, br. Juan José Ávila; dyrektor finansowy Prowincji Aragońskiej pani Dolores Sáenz; dyrektor generalny ośrodków Prowincji Andaluzyjskiej Juan José Afonso oraz dyrektor finansowy Prowincji Kastylijskiej pani Iria Atienza.

Z powodu pandemii, frekwencja była bardzo ograniczona, ale wielu braci i współpracowników Zakonu mogło śledzić Spotkanie dzięki transmisji internetowej.

Krótka biografia br. Amadora

Fr. Amador FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (1962) urodził się w Las Villas w Asturii. Profesję czasową złożył w 1982 r., a uroczystą w 1989 r. Jest kapłanem. Posiada wykształcenie z zakresu administracji oraz dyplom z teologii. Pełnił różne funkcje, był radnym prowincjalnym, przełożonym wspólnoty i magistrem braci, jak również osobą odpowiedzialną za obszar opieki duchowej oraz członkiem Komisji Etycznej Prowincji Kastylijskiej. Zanim został mianowany Prowincjałem nowoutworzonej Prowincji Hiszpanii, był przełożonym Prowincji Kastylijskiej.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page