Projektu MOVE Erasmus+

Pierwsze międzynarodowe spotkanie


Pod hasłem „The needs assessment as an important tool in motivating vulnerable people” (Ocena potrzeb jako ważne narzędzie w motywowaniu osób najsłabszych) odbyło się w Granadzie, w dniach od 30 września do 1 października 2021, pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu MOVE ("MOtivating patients to Voluntary physical Exercise" Grant Decision No. 621951-EPP-1-2020-1-AT-SPO-SSCP) finansowanego z programu Erasmus+. Koordynatorem projektu UE, przygotowanego przez biuro Hospitality Europe w Brukseli, jest austriacki ośrodek bonifraterski w Kainbach/Graz.

 

Celem tego partnerskiego projektu, oprócz rozszerzenia i zacieśnienia współpracy, jest wymiana najlepszych praktyk i technik w celu motywowania osób niepełnosprawnych lub chorych psychicznie do zwiększenia aktywności fizycznej, w oparciu o holistyczną koncepcję zdrowia.

 

Zakładając, że motywacja do ćwiczeń jest tym większa, im lepiej zaspokajane są indywidualne potrzeby pacjentów, partnerzy projektu: Fundaēćo S. Joćo de Deus / Lizbona, Istituto San Giovanni di Dio / Genzano-Rzym, Club Deportķvo Purķsima Concepcķon / Granada i Szpital San Juan de Diós w Santa Cruz / Teneryfa podzielili się doświadczeniami oraz kryteriami na podstawie których identyfikowane są psychofizyczne potrzeby pacjentów i podopiecznych.

 

Głos zabrało także szereg lokalnych ekspertów, w tym pan Jose Antonio Huertas (wiceburmistrz Granady i radny ds. sportu i finansów), pani Cristina Manzano (Special Olympics Andalusia), pani Rocķo Suįrez Corrales (przewodnicząca FANDDI - Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados Intelectuales), pani Enca Giménez (dyrektor Fundación Granada 1932), pan José Olmo (przedstawiciel rodziców) i pan Manuel Torres-Molina (zawodowy trener piłki nożnej w Granadzie).

 

Spotkanie charakteryzowała otwarta i serdeczna atmosfera ułatwiająca konstruktywne dyskusje.

 

Następne międzynarodowe spotkanie w ramach tego projektu odbędzie się w Lizbonie w połowie grudnia br. 
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page