Spotkanie Wyższych Przełożonych 2021

W poniedziałek, 29 listopada, w siedzibie Kurii Generalnej, rozpoczęło się Spotkanie Wyższych Przełożonych, które zakończy się 3 grudnia. Niektórzy prowincjałowie: br. Timothy GRAHAM, br. Donatus FORKAN, br. Joseph VUONG, br. Joseph Yanka SHARMA i Radny Generalny br. Joseph SMITH z powodu obostrzeń sanitarnych obowiązujących w ich krajach, nie mogli przylecieć do Rzymu, ale łączą się na platformie zoom i uczestniczą w spotkaniu w miarę swoich możliwości (ze względu na różne strefy czasowe).


Spotkanie, na którym zgromadzili się wszyscy pozostali przełożeni prowincjalni, rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył Przełożony Generalny br. Jesśs Etayo.


W swoim przemówieniu otwierającym, po krótkim przedstawieniu celów spotkania, Ojciec Generał podziękował Panu za to, że dał współbraciom i współpracownikom siłę, nadzieję, odwagę i ducha samozaparcia, niezbędnych do przykładnego praktykowania szpitalnictwa w tym trudnym czasie pandemii. Nawiązał następnie do początku nowego roku liturgicznego, który zbiega się z początkiem Adwentu, czasu oczekiwania na Boże Narodzenie, które jest pamiątką wcielenia Jezusa, naszego Zbawiciela, Jego wejścia w historię ludzkości. Ojciec Generał odniósł się także do postaci rzymskiego setnika, o którym mówiła Ewangelia tego dnia. Wiara setnika jest przykładem ufności i nadziei w Tego, który przychodzi rozświetlać ciemność, niosąc ludzkości swe cudowne światło. Na zakończenie swojego przemówienia Ojciec Generał przedstawił najważniejsze kwestie związane z przyszłością Zakonu, które będą poruszone podczas tego spotkania.

 

Wyżsi przełożeni Zakonu, w ciągu najbliższych dni omówią następujące tematy:

 

Kapituły Prowincjalne: "Rozeznanie charyzmatyczne nowego początku". Temat ten przedstawi o. José Cristo Rey GARCIA PAREDES, CMF

 

Jaka jest przyszłość naszego Zakonu? Otwarta debata nt. aktualnej sytuacji i ewentualnych nowych idei i propozycji. Temat przedstawi i dyskusję poprowadzi br. Joaquim Erra

 

Komisja Finansowa:

Nowe kryterium podziału składek prowincji na potrzeby Kurii Generalnej

Majątek stały: kilka przykładów elementów majątku stałego. Na zbliżających się kapitułach prowincjalnych, każda prowincja będzie musiała zatwierdzić swój majątek stały.

 

Każda prowincja przedstawi krótką prezentację (15 min.) dotyczącą sytuacji pandemicznej.

 

Platforma “Laudato Si”: propozycje i zaangażowanie Zakonu. Temat przedstawi i dyskusję poprowadzi br. Joaquim Erra

 

Spotkania w ramach regionów i omówienie wyników prac

 

Ufamy, że Spotkanie Wyższych Przełożonych będzie dla wszystkich doświadczeniem kolegialności i synodalności.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page