Boże Narodzenie 2021

List okólny Przeora Generalnego

„Ukazała się bowiem łaska Boga” (Tt 2,11)

 

Do Wszystkich Członków Rodziny Św. Jana Bożego

 

Drodzy bracia, współpracownicy i przyjaciele!

 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pragnę Wam złożyć płynące prosto z serca życzenia. Niech łaska Boga, jaką niesie ze sobą przyjście Pana, napełni światłem i nadzieją każdego z Was, Wasze rodziny, osoby chore i cierpiące z różnych powodów, a także cały świat, tak potrzebujący Bożej łaski i miłości.

 

Rok temu wszyscy byliśmy zamknięci w domach z powodu pandemii Covid-19, lecz mimo to świętowaliśmy Boże Narodzenie; Bóg znów się narodził, był i cierpiał z nami podczas tych trudnych chwil. W tym roku, mimo iż sytuacja jest znacznie lepsza, głównie dzięki szczepionkom, pandemia trwa nadal, dlatego też powinniśmy zachować ostrożność i przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych. Oby wkrótce szczepionki dotarły do wszystkich miejsc na świecie i wszyscy ludzie mogli uzyskać ochronę przed wirusem. Oby również ci, którzy odrzucają szczepionki, dla własnego dobra lub chociaż dla dobra innych, zrozumieli konieczność zaszczepienia się, by definitywnie pokonać pandemię, tak jak nam to zalecają naukowcy i władze, także kościelne. Módlmy się w te święta do nowonarodzonego Dzieciątka Jezus za osoby, które cierpią z powodu skutków pandemii, jakie by one nie były, zarówno w naszych dziełach, jak i w każdej części świata.

 

W czasie świąt Bożego Narodzenia świętujemy tajemnicę Bożego Wcielenia, Jego obecność wśród nas. Jak wielka to tajemnica! Jak wspaniała rzeczywistość, jak piękny prezent dla całej ludzkości! Co by się z nami stało, gdyby Bóg nie ulitował się nad nami, zawsze ubogimi, jak możemy zaobserwować także podczas pandemii, prawie zawsze ślepymi, nierzadko pogubionymi w życiu, krótko mówiąc, zostawionymi naszemu losowi pośród mroku, wojen, sporów, które nas niszczą. Lecz nie – z czystej miłości Bóg postanowił uobecnić się wśród nas, iść z nami, współdzielić nasze życie. Wcielając się poprzez Syna, łaska Boga ukazała się na świecie, by dać nam życie i zbawienie. To największy gest szpitalnictwa, jaki kiedykolwiek można było zobaczyć: Bóg zamieszkał między nami i jego łaska wypełniła świat życiem i światłem. Przygotujmy się, by Go przywitać!

 

To prawda, że gdy rozglądamy się wokół siebie, wciąż widzimy dużo bólu i cierpienia, wiele sporów i agresji, brak szacunku dla najbardziej cierpiących i potrzebujących osób, dla ziemi, środowiska oraz tyle innych niezwykle trudnych sytuacji. Jednakże pośród tego wszystkiego, także w tym roku, w Święta, narodzi się Dzieciątko Jezus, by przynieść nam pokój, życie i zbawienie. To ziarno, które Bóg zasiał i które zatriumfuje w świecie. To będzie Jego ostatnie słowo.

To Boże ziarno jest obecne na naszym świecie pod wieloma postaciami, przekazywane jest na przykład poprzez wiele gestów miłości i szpitalnictwa, które również nasza Rodzina nieustannie czyni. W obecnym czasie, czasie pandemii, widzimy wiele takich gestów w prowincjach i domach naszego Zakonu, w ramach programów i akcji będących pięknymi wyrazami Bożej obecności na świecie i, mówiąc krótko, Bożego Narodzenia. Potrzebowałbym bardzo dużo miejsca, by je tu wszystkie wymienić, dlatego wskażę tylko kilka przykładów:

 

W Hawanie (Kuba) dom opieki dla osób starszych im. św. Rafała od marca 2020 r., ze względu na obostrzenia, zajął się dostarczaniem posiłków do domów dla grupy około czterdziestu osób starszych – chorych lub potrzebujących – w sześciu różnych dzielnicach. Niektórzy z nich to podopieczni, którzy ze względu na pandemię i związany z nią lockdown nie mogą przyjść do ośrodka. Obecność Bożej miłości urzeczywistnia się także w Indiach, gdzie nasi bracia z Domu Poonamallee pomagali w czasie pandemii grupie osób ubogich i starszych, zapewniając im żywność i produkty pierwszej potrzeby. Liczne były projekty pomocy osobom ubogim i bez środków do życia, liczne programy pomocy skierowane do chorych i ich rodzin w tym czasie pandemii, wliczając w to opiekę duchową, tak ważną w tego rodzaju sytuacjach. Jako bracia, współpracownicy i wolontariusze, byliście prawdziwymi Bożymi aniołami trwając przy chorych.

 

Ostatnim projektem, który chciałbym wymienić, jest Conectando Emociones (z hiszp. Łącząc Emocje) naszego dzieła opiekuńczo-sanitarnego w Esplugues de Llobregat w Barcelonie, którego celem jest zmniejszenie uczucia samotności i niepokoju, jaki mogą odczuwać pacjenci ośrodka przez to, że nie mogli przyjmować wizyt, podczas lockdownu zarządzonego z powodu koronawirusa. Dlatego promuje się w nim kontakty rodzinne poprzez połączenia typu videochat lub na whatsapp’ie między pacjentami i ich rodzinami, u których jest taka potrzeba emocjonalna. W wielu innych ośrodkach uruchomiono tego lub innego rodzaju programy, by pomagać chorym i ich rodzinom. Niektóre z tych programów zostały rozwinięte w obszarze służby zdrowia psychicznego, integracji społecznej lub uzależnień, jak np. program VIVO w szpitalu w Manizales (Kolumbia) służący pomocą w przypadku uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dziękuję Wam wszystkim, gdyż dzięki Waszej kreatywności i zaangażowaniu pokazujecie, że nastąpił „czas szpitalnictwa” i uobecniliście Boga wcielonego pośród chorych i potrzebujących, co stanowi żywy wyraz Bożego Narodzenia.

 

W przyszłym roku będą miały miejsce dwa ważne, ze względu na swoje znaczenie i wagę, wydarzenia: pierwszym z nich będą obchody jubileuszu 450-lecia zatwierdzenia Zakonu, nadania mu reguły św. Augustyna, i uznania naszej rodziny zakonnej jako „Bractwa Szpitalnego św. Jana Bożego” przez Papieża Piusa V (stało się to w dniu 1 stycznia 1572 roku poprzez wydanie bulli Licet ex debito). Drugim, jeśli pozwoli nam na to pandemia, będę kapituły prowincjalne. Te wydarzenia będą dla nas okazją do dziękowania Bogu za otrzymane przez nas powołanie do szpitalnictwa oraz do słuchania głosu Ducha Świętego, by nadal wiernie odpowiadać na to wezwanie i by rozeznawać i ukierunkowywać życie Zakonu w najbliższych latach, podążając za przykładem i duchem św. Jana Bożego, naszego Założyciela. Zachęcam wszystkich do przeżywania tych wydarzeń z radością i jak największym zaangażowaniem.

 

Życzę wszystkim, braciom, współpracownikom, wolontariuszom, dobroczyńcom i przyjaciołom Zakonu, a także chorym i podopiecznym naszych dzieł, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, nadchodzącego Nowego Roku. Przekażcie także serdeczne życzenia Waszym rodzinom. Do wszystkich braci i współpracowników, którzy w ciągu tych dni będą przy chorych i osobach objętych opieką w naszych strukturach, szczególnie w dniu Bożego Narodzenia, kieruję moje wyrazy wdzięczności i uznania za Wasze świadectwo szpitalnictwa i za udowadnianie, po raz kolejny, że „ukazała się łaska Boga” wśród nas, za pośrednictwem Dzieciątka Jezus narodzonego w Betlejem.

 

W imieniu całej Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego z Kurii Generalnej życzę Wam, bracia i współpracownicy, szczęśliwych oraz pełnych nadziei i szpitalnictwa świąt Bożego Narodzenia!

 

 

Br. Jesśs Etayo

Przełożony Generalny 
 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page