Kapituły Prowincjalne 2022

Prowincja Hiszpańska


Po pięciu dniach trwania Kapituły Prowincjalnej i po wyborach Przełożonego Prowincjalnego, dziś rano przyszedł czas na wybór radnych prowincjalnych Prowincji Hiszpańskiej. To oni będą wspierać br. Amadora Fernįndeza w budowaniu Prowincji Hiszpańskiej św. Jana Bożego i we wdrażaniu strategicznych kierunków, które zostaną zatwierdzone na zakończenie Kapituły.


Wybrano następujących barci:


Pierwszy Radny Prowincjalny: br. José Luis Fonseca Bravo (1951), Pamplona, Navarra.

Złożył profesję wieczystą w 1979 r. Posiada tytuł magistra z psychologii i studia podyplomowe z bioetyki oraz specjalizację z administracji i zarządzania służbą zdrowia. Był Radnym Prowincjalnym Prowincji św. Jana Bożego, Prowincjałem Prowincji Aragońskiej oraz Przełożonym Wspólnoty i formatorem.


Drugi Radny Prowincjalny: br. José Antonio Soria Craus (1963) Mohedas de la Jara, Toledo.

Złożył profesję wieczystą w 1989 r. Posiada tytuł magistra z pielęgniarstwa i studiował medycynę tropikalną. W Zakonie był Przełożonym i Radnym Prowincjalnym Prowincji Betyckiej, Przełożonym Szpitala w Sewilli, Dyrektorem i Przełożonym w Domu św. Jana Bożego w Grenadzie. Podczas jego pobytu w Afryce, był Radnym Prowincji Afrykańskiej, Przełożonym w Monrowii, Liberii a także w Batibo w Kamerunie.


Trzeci Radny Prowincjalny: br. José Marķa Bermejo de Frutos (1955) Fuentesoto, Segowia.

Złożył profesję wieczystą w 1981 r. Posiada licencjat z teologii, dyplom pielęgniarstwa, licencjat religioznawstwa, licencjat z filozofii i nauk pedagogicznych a także studia podyplomowe z bioetyki. W Zakonie był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Kastylijskiej.


Czwarty Radny Prowincjalny: br. Moisés Martķn Boscį (1957), Alaquįs, Walencja.

Złożył profesję wieczystą w 1984. Posiada dyplom z nauk biblijnych, dyplom pracownika opieki społecznej oraz studia podyplomowe z zakresu współpracy międzynarodowej. Był, między innymi, Radnym Prowincjalnym Prowincji św. Jana Bożego w Hiszpanii, Radnym Prowincjalnym Prowincji Aragońskiej, Dyrektorem organizacji pozarządowej Juan Ciudad (ONGD) oraz Biura Misji i Współpracy Międzynarodowej, a także członkiem zespołu Delegata Przełożonego Generalnego.


Piąty Radny Prowincjalny: br. Calixto Andrés Plumed Moreno (1948) Torrijo del Campo, Teruel.

Złożył profesję wieczystą w 1973. Posiada doktorat z psychologii oraz dyplom z pielęgniarstwa. Był Radnym Prowincjalnym Prowincji Betyckiej i wice-przełożonym różnych dzieł.

Przełożony i Radni Prowincjalni tworzą Definitorium Prowincjalne, które jest najwyższym organem zarządzającym i przedstawicielskim Prowincji, odpowiedzialnym za realizację ogólnych wytycznych i wspólnych kierunków działania Prowincji, wspieranym przez inne władze Zakonu, w skład których wchodzą bracia i współpracownicy.


Kapituła Prowincjalna w dniu 5 Maj 2022 roku wybrała nowego Przełożonego Prowincji: Br. Amador FERNĮNDEZW dniu dzisiejszym, 2 maja, w Centrum Kongresowym Fray Luis de León, przemówieniem powitalnym wygłoszonym przez Przełożonego Generalnego, br. Jesśsa Etayo, rozpoczęła się pierwsza Kapituła Prowincjalna Prowincji Hiszpańskiej św. Jana Bożego.


Kapituła ta, która nabiera szczególnego wymiaru, ponieważ jest pierwszą kapitułą prowincjalną po utworzeniu Prowincji Hiszpańskiej i obraduje pod hasłem „Wychodzić do innych, by z pasją szerzyć szpitalnictwo”, które według samego br. Etayo łączy się ściśle z sensem Kapituły, gdyż jest ona „wydarzeniem Ducha Świętego, momentem odnowy sił, do dalszego bycia protagonistami przyszłości - przyszłości szpitalnictwa”.


Br. Etayo rozpoczął swoje przemówienie od odczytania listu naszego biskupa, br. José Luisa Redrado, zachęcającego braci kapitulnych do rozeznania „szpitalnictwa, które należy dziś realizować”. Wspomniał o ofiarach pandemii Covid-19 i o 12 braciach, którzy stracili życie z powodu tego wirusa. Wspominał też o ofiarach wojny na Ukrainie i „ofiarach wszystkich innych absurdalnych wojen na całym świecie”. Z drugiej strony zachęcał, aby ta Kapituła była „nowym początkiem, który oferuje globalny projekt dla całej Prowincji” i wezwał braci i współpracowników Rodziny Szpitalnej, aby podążali śladami św. Jana Bożego i pierwszych braci, ponieważ „żyjemy w trudnych czasach i jesteśmy wezwani do tego by iść razem, zjednoczeni”.


Przełożony prowincjalny, br. Amador Fernįndez, przedstawił swoje szpitalnicze sprawozdanie, omawiając zrealizowane działania organizacyjne i wdrażanie struktur operacyjnych w pierwszym roku istnienia zjednoczonej Prowincji Hiszpańskiej św. Jana Bożego. Br. Amador zwrócił uwagę, że teraz jest czas na wprowadzenie zmian i precyzowanie kierunku rozwoju Prowincji Hiszpańskiej, ale jednocześnie podkreślił, że „prace nad kształtowaniem modelu prowincji winny być nadal kontynuowanei niezbędna jest zmiana mentalności wszystkich”.


Ze swojej strony Dyrektor Generalny, Juan José Afonso, zaapelował o hojność, lojalność w ramach wspólnego projektu, przezwyciężanie zniechęcenia i o zaangażowanie, ponieważ od roku rozpoczęła się budowa „wspólnego domu, umacnianie tego, co nas łączy, ale także tego, co nas wyróżnia”, a wszystko to w czasach wielkiej złożoności dla świata – mówił to odnosząc się do sytuacji, której obecnie doświadczamy w wyniku globalnych konfliktów, zmian klimatycznych, starzenia się populacji, skutków pandemii, itp.  „Zakon na przestrzeni lat przezwyciężył trudne sytuacje, przetrwał i idzie naprzód, aby dalej robić to, co umiemy najlepiej: opiekować się innymi”.


Moderatorem Kapituły jest siostra Lourdes Fernįndez, ze Zgromadzenia Najświętszych Serc. Brat Jesśs Pineda został mianowany sekretarzem Kapituły, a skrutatorami głosowań, zgodnie z regulaminem, są najstarszy i najmłodszy z braci, w tym przypadku brat Adriano Yugueros i brat Luis Marzo.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page