Sługi Bożego Br. Bonifacego Bonillo

Rozpoczł się Proces Beatyficacyjny i Kanonizacyjny


18 grudnia 2022 r., czwarta niedziela Adwentu jest dniem, który przejdzie do historii. W kaplicy szpitala św. Jana Bożego w Kordobie został otworzony proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny naszego współbrata br. Bonifacego Bonillo. Biskup Kordoby, abp Demetrio Fernįndez Gonzales, powołał członków Trybunału, których zadaniem będzie przesłuchanie świadków w zakresie życia, cnót, działań i opinii świętości Sługi Bożego br. Bonifacego. Na zakończenie nieszporów, został otwarty pierwszy etap procesu diecezjalnego: Postulator Generalny br. Dario Vermi wręczył Biskupowi listy uwierzytelniające, Supplex Libellus i listę świadków. Biskup, po sprawdzeniu autentyczności dokumentów dla ważności otwarcia Procesu, poprosił wszystkich członków Trybunału: ks. Carlos Morale Fernįndez, Delegata Episkopatu; Don Juan Laguna Navarro, Promotora Sprawiedliwości; Don Miguel Varona Villar, notariusza; Postulatora Generalnego i Wicepostulatora br. José Ramóna Péreza Acostę o złożenie przysięgi i polecił wykonywanie powierzonego im urzędu rzetelnie i z wiernością. Podczas ceremonii biskup przypomniał osobę Sługi Bożego, który w Kordobie był znany wszystkim, nie tylko ze swojej dobroci i miłości do ubogich, chorych i najbardziej potrzebujących, ale także dlatego, że potrafił wzbudzić ruch charytatywny, który żyje do dziś w mieście. Biskup przypomniał, że wraz z tym pierwszym krokiem kanonicznym, brat Bonifacy zostaje „odebrany” Zakonowi Szpitalnemu i przekazany całemu Kościołowi. Obecny był Przełożony Prowincji Hiszpańskiej br. Amador Fernįndez Fernįndez, niektórzy członkowie Rady Prowincjalnej, współbracia z sąsiednich wspólnot oraz liczna reprezentacja mieszkańców Kordoby. Rozpoczęcie procesu jest pierwszym, ważnym krokiem, rozpoczynającym trudną drogę studiów i badań, aby Kościół mógł uznać heroiczność cnót brata Bonifacego i pewnego dnia dać go jako wzór życia chrześcijańskiego i życia konsekrowanego dla naszej Rodziny Szpitalnej i całego Kościoła.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore


 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page