UE sfinansuje projekt MOVE ON

Komisja Europejska zatwierdziła złożony przez biuro „Hospitality Europe” wniosek o sfinansowanie nowego projektu MOVE ON, który stanowi kontynuację (follow-up) i rozwinięcie poprzedniego projektu MOVE poświęconego rehabilitacji pacjentów poprzez spersonalizowane ćwiczenia fizyczne oraz regularną aktywność ruchową, praktykowaną w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach w dziełach społecznych i zdrowotnych. Projekt MOVE został sfinansowany i wdrożony w latach 2021 i 2022 i został bardzo pozytywnie oceniony przez właściwą agencję wykonawczą Komisji Europejskiej (www.move-project.net); także związany z nim wniosek o kontynuację został pozytywnie rozpatrzony i obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy o sfinansowanie i wypłatę pierwszej transzy.

Nowy projekt MOVE ON rozpocznie się jesienią i potrwa do kwietnia 2025 roku. W projekcie biorą udział: Ośrodek Bonifratrów w Kainbach bei Graz (Austria), Fundacja Św. Jana Bożego – Lizbona (Portugalia), Szpital Św. Jana Bożego – Santa Cruz z Teneryfy (Hiszpania), Instytut Św. Jana Bożego – Genzano w Rzymie (Włochy) wraz z Fundacja Sióstr Szpitalnych Purissima Concezione – Grenada (Hiszpania). Oryginalny tytuł projektu brzmi „MOtivating patients to Voluntary physical Exercise Outside Nursing programmes” (akronim w języku angielskim: MOVE ON), a jego celem jest dzielenie się i promowanie w Europie najskuteczniejszych programów dążących do utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego poprzez regularne uprawianie sportu przez pacjentów i osoby objęte opieką, także po zakończeniu terapii i cykli leczenia oraz poprzez zachowanie prawidłowych nawyków w zakresie żywienia, profilaktyki diagnostycznej i poszanowania środowiska. Aktywność fizyczna bowiem sprzyja integracji społecznej i waloryzacji ludzi – zwłaszcza tych, którzy już borykali się z problemami zdrowotnymi – oraz zwiększa ich samoocenę, dobrostan psychofizyczny i poczucie odpowiedzialności za utrzymanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Projekt MOVE ON został bardzo pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, ponieważ w bardzo konkretny i bezpośredni sposób odnosi się do niedawnej inicjatywy UE „HealthyLifeStyle4All”, której celem jest upowszechnianie zdrowego stylu życia we wszystkich grupach wiekowych i społecznych, w celu poprawy zdrowia i dobrostanu Europejczyków.

Rozpoczęcie projektu i realizowane w jego ramach działania zostaną również udokumentowane na stronie internetowej biura: www.hospitality-europe.eu
Finansowany przez Komisję Europejską.


Wyrażone opinie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za te treści odpowiedzialności.
 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page