Wielkanoc 2024

List okólny Przeora Generalnego


Zmartwychwstał, jest nadzieja!


Do wszystkich Braci i Współpracowników, członków Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego.


Po czterdziestodniowej drodze wielkopostnej zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych, z tej okazji pragnę złożyć życzenia całej Rodzinie św. Jana Bożego oraz wszystkim podopiecznym korzystającym z dzieł i opieki Zakonu, a także ich rodzinom, życząc, aby Zmartwychwstały Pan odrodził w nas i w świecie radość i nadzieję. Wesołego Alleluja!


Takie orędzie nadziei przekazałem wam także na ostatnie Boże Narodzenie, z okazji narodzin Syna Bożego w Betlejem. Był to trudny czas ze względu na wojny, które nie tylko niestety się nie zakończyły, ale jeszcze bardziej się nasiliły, a także ze względu na wszystkie sytuacje związane z cierpieniem ludzi. W tym nowo narodzonym Dzieciątku mimo wszystko było ziarno życia, a zatem i nadziei.


Syn Boży począwszy od Swoich narodzin, głosił poprzez konkretne słowa i działania nowe życie, które nam ofiaruje, ale nie wszyscy je przyjęli, nie wszyscy rozpoznali, a jeszcze mniej za nim poszło. Podobnie jest i w naszych czasach. Właściwie, z ludzkiego punktu widzenia Jezus wszystkich zawiódł, ponieważ umarł na krzyżu i dlatego wszystko, co zostało powiedziane i na co liczyli w dniu jego narodzin, wydaje się być daremne, także cierpienie w dalszym ciągu pozostało na świecie. Wydaje się, że nie ma na to rady. Wszystko kończy się wraz z krzyżem!


Ale to nie tak. Jak mówi św. Paweł „nadzieja nie zawodzi” (por. Rz 5, 5), co potwierdza także Anioł Pański słowami skierowanymi do Marii Magdaleny i drugiej Marii, które bardzo wcześnie rano udały się, pełne smutku, do grobu Jezusa: „Nie ma Go tutaj. Bo zmartwychwstał... chodźcie zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom... W Galilei Go ujrzycie. (Por. Mt 28, 1nn).


Dzieciątko Boże, które narodziło się w Betlejem i umarło na krzyżu, zmartwychwstało i podtrzymuje żywą nadzieję dla całej ludzkości. To przesłanie napełnia nas radością i pomaga przezwyciężyć pesymizm, w jakim żyje nasza zagubiona ludzkość, ponieważ Pan dotrzymuje obietnicy: Jego nadzieja i Jego słowo jest wierne i ostateczne (por. Hbr 10, 23), ponad wyzwaniami i bólem, z jakim boryka się dziś świat. Boże Dziecię, Chrystus Zmartwychwstały, jest fundamentem i gwarancją naszej nadziei. I to właśnie daj nam podstawę, żeby składać z tej okazji nasze życzenia!


Jak wszyscy wiecie, bieżący rok jest rokiem Kapituły i cała nasza Rodzina Szpitalna przygotowuje się do tego wydarzenia, które będzie miało miejsce w Częstochowie (w Polsce), w dniach 15 października – 8 listopada. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszego ukochanego Zakonu, podczas którego jesteśmy wezwani do wsłuchania się w rzeczywistość świata, w głos ludzi cierpiących, w to co mówią ci, którzy tworzą naszą Rodzinę, a przede wszystkim w głos Ducha Bożego, aby odkryć, o co prosi nas dzisiaj Pan, jak dochować wierności charyzmatowi i misji, którą rozpoczął nasz Założyciel, św. Jan Boży, a przede wszystkim jak odpowiedzieć Zmartwychwstałemu Panu, który posyła nas, abyśmy dawali świadectwo o tym, że obietnica Pana jest wciąż żywa.


My również czasami doświadczamy pesymizmu, zagubienia, a niektórzy nawet myślą, że być może koniec jest bliski. Czasem brakuje chęci, żeby wstać, by dalej kontynuować misję Zakonu, prowadzić życie konsekrowane w szpitalnictwie... wydawać by się mogło, że nie ma zbytniej przyszłości, a przede wszystkim brakuje nadziei. Są to postawy obecne zarówno w życiu konsekrowanym i w Kościele, jak również ogólnie w społeczeństwie.


Radość Zmartwychwstałego Pana jest budzikiem dla całej naszej Rodziny św. Jana Bożego, który napełnia nas nadzieją. Jest zmęczenie, owszem, są też trudności, ale jest życie, które codziennie otrzymujemy od Zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas do odnowienia sił i napełnienia się Jego światłem. Musimy przeżyć Kapitułę Generalną jako początek czegoś nowego dla Zakonu, Kościoła i świata. Jeśli będziemy słuchać wszystkich, a zwłaszcza Ducha Bożego, znajdziemy nowe odpowiedzi na aktualne wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością oczyszczenia, porzucenia tego, co nas obciąża i odważnego przyjęcia tego co nowe. Będziemy mogli urzeczywistnić marzenie, które św. Jan Boży rozpoczął prawie pięć wieków temu.


Szpitalnictwo w zmieniającym się świecie to hasło LXX Kapituły Generalnej. Wszyscy w Zakonie jesteśmy wezwani do umacniania i promowania szpitalnictwa jako wyraźnego wyrazu zmartwychwstania Pańskiego, do stawania się bliźnimi chorych i najbardziej bezbronnych, których spotykamy, aby napełniać nadzieją ludzi, świat i wszystkich członków naszej Rodziny Szpitalnej. Boże Dziecię, Chrystus Zmartwychwstały, jest fundamentem i gwarancją, która nas nigdy nie zawiedzie.


Proszę Pana Życia, Chrystusa Zmartwychwstałego, aby Kapituła Generalna była okazją do odnowienia siły charyzmatycznej Zakonu, z radością i na wzór bezgranicznego daru Jezusa, Dobrego Samarytanina i św. Jana Bożego, naszego Założyciela. Zachęcam wszystkich do modlitwy i odpowiedniego przygotowania, aby Kapituła ożywiła ducha i życie Zakonu.


W imieniu Zarządu Generalnego i całej Rodziny Kurii Generalnej życzę: BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!

 

Br. Jesśs Etayo

Przełożony Generalny 
 

Salva questo testoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page