Spotkanie Komisji Azji i Pacyfiku (APC)

Amadeo (Filipiny), 21-22 marca 2024


Od 21 do 22 marca Prowincjałowie i Delegaci APC zebrali się na dorocznym spotkaniu w Amadeo na Filipinach. Obecni byli lub byli reprezentowani przez swoich zastępców, wszyscy Prowincjałowie i Delegaci. W spotkaniu uczestniczyli: brat Luigi Gagliardotto, Prowincjał Prowincji Rzymskiej i doktor Antonio Barnaba. Brat Jose Manuel Leonardo z Timoru Wschodniego reprezentował Prowincjała Prowincji Portugalskiej brata Jose Paulo. Brat Peter Van Peperstraten reprezentował Prowincję Oceanii, a brat Chris Kasoni reprezentował Papuę Nową Gwineę. W spotkaniu uczestniczyli dwaj Radni Generalni, brat Joseph Smith i brat Vincent. Sekretarz prowincjalny Prowincji Koreańskiej, pani Lydia, tłumaczyła dla brata Johna Junga a brat Paul tłumaczył dla Prowincjała z Prowincji Wietnamskiej. W spotkaniu wzięła udział doktor Maria Lee, Przewodnicząca Regionalnej Komisji Bioetycznej, która przedstawiła raport z działalności Komisji Bioetycznej w Regionie.

Spotkaniu przewodniczył brat John Jung, odpowiedzialny operacyjny Komisji. Po przemówieniu powitalnym wygłoszonym przez brata Johna Junga i przemówieniu przewodniczącego brata Vincenta, brata Joseph Van przedstawił relację na temat stanu formacji w regionie. Jest trzynastu nowicjuszy, z czego dziewięciu jest na drugim roku, a czterech na pierwszym roku. Sześciu nowicjuszy pochodzi z Wietnamu, dwóch z Filipin i pięciu z Timoru Wschodniego Nie ma postulantów, ale w domu postulantów jest dwóch kandydatów, którzy przed wstąpieniem do postulatu uczą się języka angielskiego. W Delegaturze Prowincjalnej Filipin jest także trzech kandydatów, dwóch ze Sri Lanki i jeden z Pakistanu.

Podczas spotkania omówiono, między innymi, następujące kwestie:

 

1. Członkowie Komisji dyskutowali nad przyszłością współbraci z Papui-Nowej Gwinei (PNG). Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi, mamy obowiązek wspierać i opiekować się naszymi braćmi w Papui-Nowej Gwinei. Brat Vincent poinformował członków o różnych możliwościach zaproponowanych przez Zarząd Generalny, który szuka rozwiązań. Obecni zasugerowali, że właściwym byłoby zainicjowanie procesu dialogu pomiędzy współbraćmi filipińskimi i PNG, biorąc pod uwagę, że wszyscy członkowie Delegatury Prowincjalnej Filipin opowiadają się za zaoferowaniem wsparcia współbraciom z PNG.
2. Prowincjałowie i delegaci zobowiązują się wspierać formatorów w regionalnym ośrodku formacyjnym, wysyłając co najmniej dwóch innych współbraci z regionu do pomocy magistrowi nowicjuszy i magistrowi postulantów.
3.  Komisja podkreśliła pilną potrzebę przygotowania innych współbraci na formatorów. Prowincjałowie proszeni są o wybranie ze swoich Prowincji kilku współbraci, którzy w trybie pilnym przygotowaliby się do roli formatorów.
4. Komisja podkreśliła także potrzebę wzmocnienia swojej działalności przez różne komisje regionalne oraz przeprowadzania okresowych spotkań i seminariów w każdym obszarze animacji dla braci i współpracowników.
 
Po spotkaniu, 23 marca 2024 r. uczestnicy wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych Brata Romanito Salady z Delegatury Prowincjalnej Filipin.
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page