Kapituły Prowincjalne 2014

Prowincja Stanów Zjednoczonych

   

W dniach od 30 czerwca do 3 lipca 2014 r., w domu Los Įngeles, odbyła się XV Kapituła Prowincji Stanów Zjednoczonych pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów. W spotkaniu wzięło udział 10-ciu braci kapitulnych, 4 zaproszonych braci oraz 6-ciu współpracowników, którzy aktywnie uczestniczyli w sesjach roboczych, podczas których omawiany był temat misji.

Kapitule przewodniczył Przełożony Generalny br. Jesśs Etayo, któremu towarzyszył br. Benigno Ramos, Radny Generalny i br. Joseph Smith, Delegat Generalny dla Regionu Azji i Pacyfiku, który sprawował również funkcję moderatora.

Prace skoncentrowane były głównie na dokumencie, który został przygotowany podczas spotkań przedkapitulnych.

1 lipca obchodziliśmy 50-tą rocznicę ślubów zakonnych br. Paula Hanson, który w trakcie Eucharystii odnowił swoje śluby w obecności Ojca Generała i wszystkich uczestników kapituły, dziękując Bogu za dar powołania do szpitalnictwa.

2 lipca odbyły się wybory prowincjała, którym został br. Pablo López, a dzień później radnych prowincjalnych, którymi zostali: I Radny br. Edward F. McEnroe, II Radny br. Stephen de la Rosa, III Radny br. Ignatius Sudol i IV Radny br. Michael Bassemier.

Kapituła zakończyła się zatwierdzeniem kierunków działania, które będą kształtowały życie Prowincji w rozpoczynającym się czteroleciu. Spotkanie było doświadczeniem braterstwa i rozeznania, które bez wątpienia pozostawi znak w życiu uczestników na najbliższe lata.

 
 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page