Kapitułę Generalną 2019

Komisja Przygotowująca

 

W dn. 12-14 grudnia br., po raz pierwszy spotkała się w Rzymie komisja zajmująca się przygotowaniem przyszłej kapituły generalnej, która odbędzie się w Rzymie od 14 stycznia do 5 lutego 2019 r. Zadaniem komisji jest przede wszystkim przygotowanie głównych tematów, na podstawie których opracowany będzie dokument roboczy, który ułatwi przebieg prac na przyszłej kapitule.

 

Zgodnie z Konstytucjami, kapituła generalna zbiera się co 6 lat i uczestniczą w niej współbracia reprezentujący wszystkie prowincje. Jest ona zawsze “najgłębszym wyrazem charyzmatu Zakonu” i ma na celu przeanalizowanie aktualnej sytuacji naszego Instytutu oraz zaproponowanie nowych sposobów ukazywania charyzmatu szpitalnictwa. Kapituła wybiera także nowego przełożonego generalnego i jego radę.

 

Otwierając prace komisji, br. Jesśs Etayo powiedział, że “dwa lata przygotowań mogłoby wydawać zbyt długim okresem, ale konieczne jest, aby jak najlepiej przygotować tę kapitułę, która nie powinna być kapitułą taką jak inne, ale okazją do zmiany naszego stylu pracy i sposobu patrzenia w przyszłość. Musimy już teraz rozpocząć proces rozeznania, modląc się każdego dnia w tej intencji”. Temat przewodni wybrany na Kapitułę Generalną 2019 brzmi następująco: “Budować przyszłość szpitalnictwa”.

 

W obliczu faktu, iż dzisiejsze struktury nie odpowiadają już aktualnej rzeczywistości, br. Jesśs zachęcił członków komisji (6 współbraci i 3 świeckich reprezentujących różne regiony Zakonu) do pracy z odwagą: “Ta Kapituła musi się wyróżniać istotną odnową Zakonu, taką jaką przeżyliśmy na kapitułach, które odbyły się po Soborze Watykańskim II. (…) Musimy zrewidować naszą tożsamość i naszą misję, mieć szeroką wizję Zakonu, wyznaczyć kryteria, które pozwolą nam określić nowe priorytety dla naszego Instytutu, zawsze uważnie wsłuchując się w to, czego Duch Święty od nas oczekuje”.

 

W swoim wystąpieniu Przełożony Generalny skierował do całego Zakonu, współbraci i współpracowników zaproszenie, aby uczynić krok do przodu, unikając bezczynności: “Szpitalnictwo ma dzisiaj – i będzie mieć także w przyszłości – silny wpływ ewangeliczny, charyzmatyczny i społeczny. Dlatego musimy znaleźć nowe sposoby i nowe formy, aby Zakon odzyskał swój wizerunek. Możemy wzorować się na przykładzie św. Jana Bożego i wszystkich tych, którzy przeszli przed nami tę drogę odwagi, abyśmy także i my byli gotowi do pójścia tam, gdzie Pan nas posyła”.

 

Komisja przygotowująca kapitułę generalną podążać będzie właśnie tą drogą, będzie starała się nakreślić i zaproponować współbraciom plan prac i metodologię, które w świetle propozycji, które pojawią się podczas prac kapitulnych, pozwolą rozeznać podstawowe kryteria nowej wizji naszego charyzmatu. 

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page