Zebranie Definitorium Generalnego

Miesiąc po zakończeniu Kapituły Generalnej, przez cały bieżący tydzień (18 - 22 marca), w Kurii Generalnej odbywa się zebranie nowego Definitorium Generalnego z ustępującym Zarządem.

Najważniejsze punkty spotkania, to przede wszystkim analiza dokumentu kapitulnego i kierunków działania oraz, oczywiście, przygotowanie planu nowego sześciolecia. W szczególności każdy ustępujący Radny Generalny i odpowiedzialny Biura Misji przedstawia aspekty, które uważa za istotne w nowym sześcioleciu, a także omawia to, co zostało zrealizowane. Członkowie nowej Rady mają możliwość zadawania pytań i prosić o wyjaśnienia lub szersze informacje w optyce nadchodzącego sześciolecia, szczególnie w odniesieniu do obszaru odpowiedzialności, który zostanie im powierzony.

Następnie zostaną przeanalizowane inne bardzo ważne kwestie dotyczące życia Zakonu, takie jak generalne wizyty kanoniczne, spotkania wyższych przełożonych, kurs przygotowujący do profesji uroczystej, konferencje regionalne, kapituły prowincjalne i na zakończenie kolejna Kapituła Generalna, która odbędzie się w 2025 roku.

Spotkanie jest także okazją do podziękowania i pożegnania Braci, którzy byli członkami poprzedniej Rady, i którzy przygotowują się teraz do opuszczenia Rzymu, aby powrócić do swoich prowincji, a także do powitania nowych członków Rady Generalnej, którzy rozpoczynaj ten nowy etap w życiu Zakonu, który będzie bez wątpienia bardzo intensywny i wymagający.

 
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page