Kształtując przyszłość Szpitalnictwa

NOWY region w Zakonie

 

Z wielką radością Definitorium Generalne zawiadamia o oficjalnym zatwierdzeniu nowoutworzonego regionu w strukturach Zakonu. W skład nowego regionu wchodzą prowincje: Zachodnia Europy, Oceanii i Ameryki Północnej (obejmująca obie prowincje tj. Królowej Aniołów i Dobrego Pasterza). Powstanie tego regionu jest jednym z pierwszych owoców naszej niedawnej Kapituły Generalnej. Nowy region przyjął nazwę WEONA od słów Western European Oceania North America.

 

Nowy region WEONA stawia sobie za cel:

Propagowanie i budowanie braterstwa oraz wspieranie nadziei w tym trudnym momencie naszej historii, naznaczonej stratami, odejściami, a czasem także żałobą.

Kreatywne organizowanie formacji permanentnej.

Rozpowszechnianie wiadomości dotyczących aktualnych, kościelnych, politycznych i społecznych zmian w regionie.

Pracę nad lepszym ogólnym zrozumieniem implikacji i wymagań związanych z tworzeniem nowych struktur kanonicznych i cywilnych mających na celu kontynuację misji Szpitalnictwa, zgodnie z rozdziałem VI Kierunków działań opracowanych na 69 Kapitule Generalnej.

 

Co jest bardzo ważne, słowo WEONA oznacza „Tam gdzie panuje dobroć” i jest pragnieniem Zakonu, aby nowa struktura była miejscem gdzie wszyscy będą mogli tego właśnie doświadczać.

 
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page