Utworzenie Europejskiej Rady Bioetycznej Zakonu

W oparciu o uchwały i wytyczne ostatniej Kapituły Generalnej, w łonie Komisji Europy została utworzona Grupa Robocza ds. Bioetyki. Komisja powołała na przewodniczącego dr Salvino Leone natomiast członkami grupy zostali dr Maria Teresa Iannone, dr Corinna Porteri, s. Margarita Bofarull, s. Maria Carmen Massé, dr José Maria Galan, dr Jurgen Wallner, pan Bruno Saintot, br Łukasz Dmowski. Są to osoby, które od długiego czasu zajmują się bioetyką w Zakonie, a niektóre z nich byli, bądź są członkami Generalnej Komisji Bioetycznej.

Nowa Grupa, która rozpoczęła działalność 29 listopada, określiła swoje kierunki działań, które będą polegały głównie na uwrażliwianiu Zakonu w Europie na problemy bioetyczne; formowaniu szukając do tego najlepszych metod, dyskutowaniu w strukturach Zakonu w Europie na najważniejsze i najpilniejsze tematy związane z bioetyką. Wśród tych tematów wyróżniają się problemy związane z końcem życia, etyką zarządzania, ochroną osób bezbronnych czy ochroną środowiska ze szczególnym odniesieniem do Laudato si oraz niektóre problemy bioetyki klinicznej.

Priorytetowym zadaniem grupy roboczej będzie dążenie, w ramach Zakonu w Europie, do dzielenia się wizją, celami i podejmowanymi wyborami, unikając fragmentaryzacji wartości, ale starając się o zachowanie różnic kulturowych i podmiotowości sumienia.

Grupa robocza wyznaczyła już sobie niektóre szczegółowe cele np. przygotowanie europejskiej, bioetycznej mapy Zakonu, analizę problemów związanych z końcem życia (porównanie prawa obowiązującego w tym zakresie w różnych krajach UE z Kartą Tożsamości Zakonu itp.) oraz projekt mający na celu określenie strategii i technik zgodnych z etyką zarządzania.

Grupa zamierza utrzymywać ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń także z analogicznymi grupami innych komisji regionalnych Zakonu. Ponadto, pomimo braku autonomicznej osobowości prawnej (działając w ramach struktur Zakonu Szpitalnego), byłoby dobrze, gdyby owoce pracy wewnątrz grupy mogły zwrócić uwagę organizmów europejskich, z którymi w przyszłości można by nawiązać owocny dialog w imieniu Zakonu.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page