Prowincja Francuska

Zamknięcie Generalnej Wizytacji Kanonicznej

 

W dniach 3 i 4 grudnia, w obecności Przełożonego Generalnego br. Jesśsa Etayo, miało miejsce zamknięcie Generalnej Wizytacji Kanonicznej Prowincji Francuskiej p.w. św. Jana Chrzciciela. Prowincja Francuska obejmuje także Madagaskar. Generalna Wizytacja Kanoniczna rozpoczęła się 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych i została przeprowadzona przez br. Joaquima Erra Mas, Radnego Generalnego.


W dniu 3 grudnia odbyło się kilka różnych spotkań z Przewodniczącym Fundacji Św. Jana Bożego z Francji, panem Philippe Girardem oraz z jej Dyrektorem Generalnym dr. Patrickiem Colombelem, a także z osobami odpowiedzialnymi za różne działy w Kurii Prowincjalnej. Po południu, odbyło się spotkanie z braćmi z Prowincji (przybyłymi także z Madagaskaru), na którym br. Joaquim przedstawił swój końcowy raport z wizytacji kanonicznej, dot. najbardziej typowych aspektów życia braci, przekazując swoje opinie i rekomendacje na przyszłość. Po dialogu z Wizytatorem, Przełożony Generalny wygłosił przemówienie zamykające, zachęcając braci do przeżywania z pasją i radością konsekracji zakonnej.


Natomiast 4 grudnia, oprócz braci z Prowincji, była obecna duża liczba współpracowników, osób odpowiedzialnych z fundacji, dzieł, Kurii Prowincjalnej i innych stowarzyszeń prowadzonych i powiązanych z Prowincją. Była także obecna Przełożona Prowincjalna Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Pana Jezusa, s. Rosalķa Gońi, której towarzyszyły inne siostry, a także niektóre osoby konsekrowane zaprzyjaźnione z Prowincją Francuską.


Br. Joaquķm Erra przedstawił swój raport końcowy dotyczący misji Zakonu we Francji i na Madagaskarze. Po dialogu z Wizytatorem został przedstawiony plan strategiczny Fundacji Św. Jana Bożego oraz raport z należącej do niej Komisji Bioetycznej. Sesja zakończyła się przemówieniem zamykającym Przełożonego Generalnego, który dziękował za misję realizowaną przez Prowincję za pośrednictwem Fundacji, zachęcając wszystkich do dalszego praktykowania szpitalnictwa, w oparciu o Dokument końcowy ostatniej Kapituły Generalnej i Przesłanie, które Papież Franciszek przekazał Zakonowi za pośrednictwem ojców kapitulnych.


Uroczyste zamknięcie Generalnej Wizytacji Kanonicznej zakończyła Eucharystia, której przewodniczył arcybiskup Paryża, abp Michel Aupetit. W swojej homilii podkreślił i podziękował on za misję, jaką Zakon realizuje we Francji, na Madagaskarze i na całym świecie.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page