Prezentacja modelu opieki psychiatrycznej Zakonu

w Parlamencie Europejskim

 

W środę, 22 stycznia, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyło się spotkanie prezentacyjne, dotyczące modelu pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego (Mental Health First Aid), opracowanego i propagowanego przez specjalistów Zakonu Szpitalnego w Irlandii.

W obecności i pod patronatem pierwszego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Maireada McGuinnessa, dr Donal Scanlan przedstawił program opieki szpitala psychiatrycznego św. Jana Bożego w Dublinie, szczegółowo omawiając formy pierwszej pomocy i wsparcia psychologicznego w miejscu pracy, pozwalające na szybkie rozpoznanie i reakcję w przypadku wystąpienia problemów psychicznych, stresu i wypalenia zawodowego pracowników.

Zespół Mental Health First Aid z dublińskiego szpitala psychiatrycznego składa się z około 40 specjalistów, jest punktem odniesienia dla innych tego typu placówek w kraju i dotychczas przeszkolił już ponad 7000 pracowników z całej Irlandii. Specjaliści z naszego zespołu zostali również poproszeni o zorganizowanie podobnego programu szkoleniowego, dotyczącego wczesnego rozpoznawania i zarządzania problemami zdrowia psychicznego w miejscu pracy, również w samym Parlamencie Europejskim, w którym pracuje około 7500 osób.

Oprócz zaznajomienia słuchaczy z najnowszymi problemami zdrowia psychicznego, inicjatywa będzie również służyć zmniejszaniu piętna w stosunku do najczęstszych chorób psychicznych i propagowania najlepszych praktyk w celu ułatwiania współpracy i poprawy atmosfery w miejscu pracy.

Spotkanie w Parlamencie Europejskim jest kontynuacją inicjatyw podejmowanych w ostatnich latach w UE przez biuro Hospitality Europe, w szczególności wiąże się z pilotażowym projektem dotyczącym zapobiegania agresywnym zachowaniom pacjentów psychiatrycznych, który otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1 miliona euro.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page