Obchody Roku Jubileuszowego św. Ryszarda Pampuri

Zamknięcie prowincjalnej wizytacji kanonicznej Prowincji Lombardzko-Weneckiej

 

W niedzielę 16 lutego, w Trivolzio, odbyło się zamknięcie prowincjalnej wizytacji kanonicznej Prowincji Lombardzko-Weneckiej. Przy tej okazji Prowincja świętowała także Rok Jubileuszowy św. Ryszarda Pampuri, który został otwarty przez biskupa Pawii 1 maja 2019 r., a zostanie zamknięty 1 maja 2020 r.

Najważniejszym momentem obchodów była uroczysta Eucharystia odprawiona w parafii w Trivolzio, gdzie spoczywają szczątki naszego Świętego. Mszy św. przewodniczył Przełożony Generalny, br. Jesśs Etayo, a koncelebrowali Prowincjał br. Massimo Villa oraz liczna grupa kapłanów z Prowincji i parafii. W uroczystości uczestniczyło również dużo braci i współpracowników z Prowincji, parafianie, pielgrzymi oraz wiele innych osób.

Podczas wygłoszonej homilii, Przełożony Generalny podziękował wszystkim za obecność, a  członkom rodziny św. Jana Bożego z Prowincji Lombardzko-Weneckiej, burmistrzowi i proboszczowi parafii Trivolzio wyraził swoją wdzięczność za serdeczne przyjęcie i gościnę.

Następnie przypomniał, że Rok Jubileuszowy jest czasem łaski i miłosierdzia, udzielanego przez Kościół grupie wiernych diecezji, Instytutu zakonnego lub kościoła lokalnego na jakiś konkretny czas. W tym przypadku z prośbą do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie roku jubileuszowego wystąpił biskup Pawii J.E. bp. Corrado Sanguineti wraz z proboszczem Trivolzio, do której dołączył się nasz Zakon poprzez Prowincję Lombardzko-Wenecka. Penitencjaria Apostolska odpowiedziała na prośbę Dekretem z 27 października 2018, udzielając odpustu zupełnego pod tzw. zwykłymi warunkami, czyli przystąpienia do spowiedzi, przyjęcia Komunii Świętej i modlitwy w intencji Ojca Świętego. Odpust ten mogą uzyskać wszyscy wierni, którzy w czasie Roku Jubileuszowego od 1 maja 2019 do 1 maja 2020 r., wezmą udział w uroczystościach jubileuszowych i odwiedzą grób Świętego.

Dla Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, Rok Jubileuszowy jest czasem szczególnej łaski, pozwalającym poznać lepiej naszego Świętego Współbrata, będącego wspaniałym wzorem szpitalnictwa, prostoty i spójności; jest to przykład, który zaskakuje nas swoją młodością, aktywnością i sposobem na przekształcenie małych rzeczy w wielkie, kiedy są one czynione z ogromną miłością.

Św. Ryszard Pampuri - mówił dalej Przełożony Generalny – może być nazwanym „świętym szpitalnictwa”. Przede wszystkim był on szpitalnikiem w sensie ewangelicznym. Żył miłością i miłosierdziem Bożym, zgodnie ze swoją formacją zakonną. To sprawiło, że przez cały czas umiał ukierunkowywać swoje życie na służbę Bogu i Jego Królestwu, poprzez proste i pokorne, ale jednocześnie całkowite poświęcenie się chorym i potrzebującym. Wiedział, jak kroczyć drogą do świętości prostodusznie i w cichości w każdej chwili swojego życia, dając nam wszystkim wzór świętości w codziennym życiu. Czynił to, gdy był młodym studentem, kontynuował jako lekarz w Morimondo, najpełniej wyrażał to jako brat św. Jana Bożego, tam gdzie posyłali go przełożeni. Jego serce promieniowało szpitalnictwem w taki sposób, że dzięki jego wiedzy medycznej i dobroci, coraz więcej ludzi gromadziło się wokół niego.

Na koniec Eucharystii br. Massimo Villa podziękował br. Jesśs Etayo, br. Pascalowi Ahodegnon, Radnemu Generalnemu i br. Dario Vermi, Przeorowi Kurii Generalnej, za ich obecność i uczestnictwo w tym tak bardzo ważnym dniu. W szczególności podziękował św. Ryszardowi Pampuri za jego opiekę w trakcie kończącej się już wizytacji kanonicznej i powierzył w ręce Świętego życie i przyszłości Prowincji.

Po Eucharystii i odmówieniu modlitwy do św. Ryszarda Pampuri, przygotowanej specjalnie na ten Rok Jubileuszowy, wierni długo modlili się za wstawiennictwem naszego Świętego, którego szczątki spoczywają w kaplicy parafialnej.

Ceremonia zamknięcia Wizytacji Kanonicznej zakończyła się w bonifraterskim Domu Opieki św. Ryszarda Pampuri, braterskim posiłkiem licznie zgromadzonych braci, sióstr i współpracowników, przybyłych do Trivolzio ze wszystkich wspólnot i dzieł Prowincji.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page