Bonifratrzy wśród pionierów w Europie

Szpital w Straubingu uczestniczy w tworzeniu nowego kierunku studiów w zakresie bezpieczeństwa pacjentów

 

Szacuje się, że co roku w szpitalach w Niemczech ma miejsce 60.000 zgonów z powodu błędów medycznych, których można było uniknąć. Z tego powodu, pod koniec 2020 roku, Uniwersytet techniczny w Monachium (TUM) po raz pierwszy utworzy studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. W Europie TUM jest drugą uczelnią po Imperial College London, który oferuje taki kierunek. Oprócz uniwersyteckiego szpitala „Rechts der Isar” w Monachium, w projekcie uczestniczyć będzie także bonifraterski szpital ze Straubinga ze względu na wzorcowe środki bezpieczeństwa dla pacjentów wdrożone w tym szpitalu.

KNOW-HOW Z USA

„W holdingu skupiającym szpitale Prowincji Bawarskiej, anestezjolog dr Robert van Arkel od dawna poświęca się całkowicie tematyce bezpieczeństwa pacjentów” - powiedział dyrektor generalny holdingu pan Christian Kuhl. W tym czasie dr van Arkel uczestniczył w kilku seminariach w Stanach Zjednoczonych. „W szpitalu w Straubingu realizowany jest pilotażowy projekt w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, który następnie będzie stopniowo wdrażany w innych szpitalach wchodzących w skład holdingu” - dodał dyrektor szpitala w Straubingu, dr Christoph Scheu.

Od lat szpital w Straubingu regularnie prowadzi kursy symulacyjne w obszarach krytycznych, szkolenia dotyczące bezpieczeństwa identyfikacji pacjentów, a także na bazie najnowszych odkryć opracowuje listy kontrolne (checklists) dla sali operacyjnej, pracowni endoskopii i laboratorium cewnikowania serca oraz organizuje szkolenia dla wszystkich pracowników w zakresie bezpiecznej komunikacji. Szpital zamierza wykorzystać to ogromne doświadczenie przy tworzeniu nowego kierunku studiów.

Biorąc pod uwagę wielką potrzebę nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, dr Angelika Werner, kierownik działu personalnego ds. jakości i zarządzania ryzykiem w szpitalu „Rechts der Isar” TUM, podziękowała władzom politycznym za ich wsparcie. Studia trwać będą dwa lata i rozpocznie je grupa 25-ciu studentów. Kierunek ten przeznaczony jest nie tylko dla lekarzy, ale także dla kadry kierowniczej szpitali, dla menadżerów i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej oraz nauczycieli. Studia skierowane są zarówno do kandydatów posiadających jak i nieposiadających tytuł magistra. Jeden z modułów, będzie poświęcony przeszkoleniu uczestników tak, aby mogli sprawować funkcje odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pacjentów. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają również specjalne dyplomy.

SILNI PARTNERZY

„Zostały przyznane odpowiednie fundusze na nowy kierunek studiów…” oświadczył bawarski minister nauki Bernd Sibler "…teraz potrzebujemy tylko dobrego planu". Poprzez współpracę w ramach nowego kierunku studiów, TUM chce wzmocnić swoje zaangażowanie w Straubingu, czyniąc z niego centrum naukowe, które skoncentruje się na biotechnologii i zrównoważonym rozwoju, szczególnie w dziedzinie nauk medycznych. Burmistrz Straubinga, Markus Pannermayr, wielokrotnie chwalił szpital bonifratrów, jako placówkę o najwyższym poziomie, która swój poziom zawdzięcza dobremu zarządzaniu i perspektywicznym projektom. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium nasz szpital ma u boku silnego partnera.

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore
 
 
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page